KOMPANIJA IMLEK NEĆE KORISTITI EKONOMSKU POMOĆ VLADE NAMENJENU PREDUZETNICIMA

7. V 2020 | Kompanija Imlek donela je odluku da neće koristiti olakšice koje su predviđene merama Vlade Republike Srbije za pomoć privredi, smatrajući da su one pre svega namenjene onim preduzećima koja su pretrpela najveću štetu usled pandemije COVID-19. Podsetimo da je kompanija Imlek, pored mnogobrojnih donacija stanovništvu i zdravstvenim ustanovama, značajno pomogla svim proizvođačima mleka – farmerima kojima je usled pandemije otkazan otkup. Naime, Imlek je od njih preuzeo sve količine mleka i time im omogućio opstanak i dalji rad. Svojim farmerima Imlek nije smanjivao ni cenu niti otkupne količine mleka. Kompanija je u toku pandemije još jednom pokazala svoju odgovornost rasporedivši zaposlene u proizvodnji za rad u smenama kako bi tržište uobičajeno snabdevala mlekom i mlečnim proizvodima, dok su ostali zaposleni poslove obavljali iz svojih domova, a sve u cilju zaštite njihovog zdravlja, kao i zdravlja čitave zajednice.