Grickalice

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 83, april 2011.)

 

SLANE ZANIMACIJE

 

Ukoliko izuzmemo mešavine, oblik ribica je najzastupljeniji u ovoj kategoriji sa količinskim udelom većim od 1/3, potom slede klasični okrugli krekeri, sa količinskim udelom većim od 1/5 u poslednjih godinu dana, dok ostatak odlazi na grickalice drugih oblika. 

 

Obično ih zovu ‘zaraza’, a skoro da nema osobe koja ih ne voli. Kako im samo ime kaže – tu su da se grickaju, bilo da su krekeri, perece, ribice, ili sve zajedno u miksu. Boreći se sa konkurencijom, proizvođači su se ‘izveštili’ u dodavanju uglavnom maka, susama i raznih ukusa sireva u njih. Ukupno tržište ribica, pereca, krekera i mikseva, prema podacima agencije MEMRB za 2010. godinu, iznosilo je približno 4.000 tona.

NIELSEN ANALIZA TRŽIŠTA
Retail Audit se zasniva na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima na uzorku prodajnih mesta izabranih tako da budu reprezentativna za kanale prodaje koji se prate. Ista prodajna mesta se popisuju na mesečnom ili dvomesečnom nivou tako što obučeni popisivači fizički broje maloprodajne zalihe, beleže obavljene nabavke u proteklom periodu i beleže maloprodajne cene. Konstantno praćenje ovih informacija omogućava izveštavanje o obimu i vrednosti maloprodaje, kao i ostalim podacima značajnim za proizvođače, distributere i prodavce.
Uključeni kanali prodaje – jedinice prodaje relevantne za FMCG kategorije: hipermarketi/supermarketi, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kiosci i paviljoni.
Kanali koji nisu uključeni: ostale jedinice prodaje proizvoda (npr. pijace), velikoprodaje koje imaju prodaju i prema krajnjim kupcima, kao i cash&carry radnje (npr. Metro).
Terminologija:
Obim prodaje – količina robe koja je prodata krajnjim kupcima u okviru posmatranih maloprodajnih kanala tokom perioda izveštavanja, prikazana u prodajnim jedinicama mere (npr. kg) i količinski udeo u odnosu na ukupnu prodatu količinu robe unutar posmatrane kategorije. Vrednost prodaje – vrednost robe koja je prodata krajnjim kupcima u okviru posmatranih maloprodajnih kanala tokom perioda izveštavanja, prikazana u lokalnoj valuti i vrednosni udeo u odnosu na ukupnu prodatu količinu robe unutar posmatrane kategorije.
Slane grickalice od testa koje uključuju krekere i ribice, predstavljaju veoma dostupnu kategoriju koja se može naći u više od 80 odsto maloprodajnih objekata u Srbiji uključujući i kioske. Samostalno pakovani krekeri i ribice zastupljeniji su segment u okviru cele kategorije sa količinskim udelom od blizu 60 odsto u poslednjih godinu dana. Mešavine krekera različitih oblika zauzimaju ostatak kategorije, a u ovom segmentu primećen je rast u poslednjoj godini. Iako miksevi rastu u 2010, kako količinski, tako i vrednosno, cela kategorija ipak beleži trend pada. Ukoliko izuzmemo mešavine, oblik ribica je najzastupljeniji u ovoj kategoriji sa količinskim udelom većim od 1/3, potom slede klasični okrugli krekeri, sa količinskim udelom većim od 1/5 u poslednjih godinu dana, dok ostatak odlazi na grickalice drugih oblika. Odnos količinskih udela segmenata različitih oblika je relativno stabilan i gore navedeni odnos snaga na srpskom tržištu prisutan je u poslednjih nekoliko godina. Najzastupljenije pakovanje na našem tržištu je pakovanje od 300g, koje zauzima blizu 1/4 ukupne kategorije. Situacija nije bila ovakva pre samo godinu dana, kada je najzastupljenije pakovanje bilo pakovanje od 90g, koje se danas nalazi na drugom mestu, sa udelom od više od 20 odsto. Top pet proizvođača zauzimaju više od 95 odsto tržišta posmatrane kategorije. Top pet proizvođača (po abecednom redu, a ne prema tržišnom udelu) su: Bambi-Banat, Banini, Jaffa Crvenka, Marbo Product, SL Takovo. Top pet robnih marki (po abecednom redu, a ne prema tržišnom udelu) su: Još, Kvikersi, Pardon, Tak, Trik.
Napomena: podaci su za period decembar 2009 – novembar 2010. godine i odnose se na količinsko učešće na tržištu Srbije.

BAMBI
Bambi je na tržištu tradicionalnih grickalica prisutan već nekoliko decenija, a sa objedinjenom ponudom pod prepoznatljivim brendom Još! od 2007. godine. Na tržištu Srbije mogu se naći Još! perece i Još! ribice u pakovanjima od 90g i 180g, Još! krekeri u pakovanju od 140g, kao i Još! mix u pakovanjima od 150g do 380g. Svi Još! proizvodi su posni, pogodni za vegetarijance, bez veštačkih boja i trans-masti. Kako iz marketing tima Bambija kažu, Još! drži prvu poziciju među slanim ribicama sa 38,7 odsto i u miks segmentu sa 49,8 odsto količinskog tržišnog učešća, a što su podaci agencije MEMRB za period decembar 2010-januar 2011. Ovi proizvodi plasiraju se na celoj teritoriji Srbije, kao i u Bosnu
i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i u zemlje EU. Potrošači ih mogu naći kako u hipermarketima i supermarketima, tako i u prodajnim objektima tradicionalnog formata. Iz kompanije kažu da su im glavni konkurenti na domaćem tržištu oni brendovi koji se takmiče u kategoriji tradicionalnih grickalica, ali i oni koji su prisutni u drugim kategorijama slanih grickalica, poput flipsa i čipsa. “I ove godine, kao i prošle, Još! će potrošačima ponuditi još novih ukusa za koje smo uvereni da će naići na dobar prijem. Još! se može naći u ukusima i oblicima za svakoga i svaku priliku. To je proizvod za deljenje, žurke i zabavu, na otvorenom i u zatvorenom, koji čini da uživamo više u vremenu koje provodimo zajedno”, dodaju iz Bambija.

BANINI
Kompanija Banini rafove trgovina u posmatranoj kategoriji puni brendom Trik, koji je na tržište Srbije postepeno uvođen tokom 2005. i 2006. “U tom periodu počela je proizvodnja pod ovim brendom na najmodernijim linijama sa pažljivo selektovanim recepturama za proizvode iz ovih segmenata”, objašnjava Dejan Glišović, brend menadžer u Baniniju. U segmentu ribica, Trik kao brend je dostupan u dva ukusa – Trik klasične ribice u kesici od 100g i Trik ribice sa susamom u kesici od 100g, a u segmentu krekera, takođe, sa dva ukusa – Trik kreker 125g i Trik kreker sa makom 125g. Od pereca, Baninijev brend je dostupan u kesici od 125g, a u proizvodnom programu trenutno
imaju jedno pakovanje mixa, od 300g. Prema Glišovićevim rečima, najprodavaniji artikal Baninija u ovoj kategoriji je Trik mix od 300r, a slede Trik perece od 125g, Trik ribice u pakovanju od 100g i Kreker Trik od 125g. Ovi proizvodi u segmentu slanih ribica, pereca, krekera i mikseva nose 31,2 odsto učešća količinski gledano u Srbiji u periodu avgust – septembar 2010, pokazali su podaci agencije Memrb. “Kroz pet distributivnih centara (Kikinda, Novi Sad, Beograd, Čačak i Niš) Banini teži da ravnomerno pokrije celu teritoriju zemlje. Kao region sa najvećim potencijalom ističe se Beograd, s obzirom na još uvek jak TT kanal, koncentraciju KA kupaca i srazmerno najveću kupovnu moć. Tradicionalno jaku prodaju i zastupljenost brenda Trik ima niški region. Ipak, snaga proizvoda pod brendom Trik je u odličnoj zastupljenosti u celoj Srbiji”, kaže Glišović. Dodaje još da su na totalu Srbije za 2010. imali uravnotežen plasman sa blagom prednošću na strani TT kanala, dok u ovoj godini očekuju pomeranje na stranu velikih kupaca. Trik proizvodi se mogu kupiti i u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, kao i u Švedskoj, Italiji, Alžiru i Kanadi. Respektabilna konkurencija na domaćem tržištu, u ovom segmentu, prema Glišovićevim rečima, ogleda se u brendovima Pardon, Još!, Prima, Tak, Hello i Kvikers, a ističe da je neminovnost i konkurencija trgovaca, kroz njihovu robnu marku koja je u ovoj kategoriji veoma zastupljena i polako biva prihvaćena na tržištu. “U 2011, želimo da kroz pojačana marketinška ulaganja damo dodatnu podršku našim proizvodima, kao i samom brendu Trik”, istakao je Glišović.

GFK ANALIZA TRŽIŠTA
GfK Beograd ConsumerScan – Panel domaćinstava je istraživački projekat specifičan po svojoj kontinuiranosti, jer ispitivanje traje neprekidno. S obzirom na to da je metodologija standardizovana na nivou GfK grupe, svi rezultati su uporedivi i lako se mogu uočiti specifičnosti tržišta različitih država. Uzorak panel istraživanja u Srbiji čini 1.500 domaćinstava koja, putem posebnog dnevnika, prijavljuju svoje dnevne kupovine robe široke potrošnje koja je namenjena isključivo potrošnji unutar domaćinstva (potrošnja van domaćinstva nije uključena). Na taj način se mogu dobiti informacije o veličini tržišta, učešću proizvođača ili uočiti promene u kupovnom ponašanju, razvoju maloprodaje, trendovima i drugo.
Analiza tržišta suvog pečenog testa odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava od januara do kraja septembra 2010. godine. Segment suvo pečeno testo je deo šire proizvodne kategorije slanih grickalica i obuhvata oko četvrtinu pomenutog tržišta. U okviru posmatranog segmenta suvog pečenog testa, najveće količinsko učešće (35 odsto) zauzimaju miksevi, a slede krekeri sa 28 odsto. Ribice i perece zaostaju, sa po 21 odsto, odnosno 16 odsto učešća. Najveći deo ovih proizvoda se plasira u svom prirodnom ‘natur’ ukusu (87 odsto). Konkurentska borba je razvila i ponudu proizvoda sa specifičnim ukusima ili dodacima (sir, ‘mediteran’, mak…) i oni zauzimaju preostalih, 13 odsto tržišta. U posmatranom periodu, 56,1 odsto domaćinstava je kupilo bar jedan od analiziranih proizvoda. S obzirom da je u pitanju proizvod koji se u određenoj meri konzumira i van domaćinstva, možemo da pretpostavimo da je broj kupaca i veći. S tim u vezi, najznačajniji kanal za prodaju ovih proizvoda su upravo male, tradicionalne radnje, koje generišu 1/3 prometa. Slede supermarketi (29 odsto) i minimarketi (23 odsto). Dakle, 84 odsto prometa ovog segmenta se odvija kroz kanale koji su u blizini mesta stanovanja. U segmentu suvog pečenog testa, gotovo da nema trgovačkih marki – u analiziranom periodu, njihovo učešće je bilo niže od jedan odsto. Vodeći proizvođači (abecednim redom) su: Bambi-Banat, Banini, Jaffa, Marbo i Swisslion Takovo. Zajedno, oni zauzimaju čak 92,1 odsto tržišta. Podatak o relativnoj penetraciji govori o atraktivnosti robne marke, te je od svih kupaca ovih proizvoda, čak 56 odsto njih kupilo Još!, 46 odsto je kupilo Trik, a nešto manje (41 odsto) je kupilo Pardon. Tak i Kvikersi su privukli mnogo manje kupaca od gore pomenutih marki. Kada je u pitanju lojalnost brendu, tu se izdvaja Još!, jer njegovi kupci skoro polovinu potreba za ovom kategorijom zadovoljavaju markom Još!. Sledi Trik sa 39 odsto lojalnih. Preostale tri analizirane marke su po ovom kriterijumu znatno izjednačenije i kreću se oko 30 odsto, iz čega se može zaključiti da njihovi kupci vole da isprobavaju i druge marke.

MARBO
Kompanija Marbo Product u kategoriji pečenih proizvoda prisutna je već niz godina sa brendom Pardon u segmentima ribica, pereca, krekera i mix proizvoda. “Konstantnim praćenjem zahteva i potreba tržišta, komercijalna i ambalažna pakovanja naših proizvoda formirana su u odgovarajućim formatima i za kupce i za potrošače, što ih svakako uz ponuđeni kvalitet, cenu i dizajn opredeljuje za brend Pardon”, poručuju iz Marboa. Kako je Srbija još dominantno traditional trade tržište, kažu da su najzastupljeniji u tom kanalu prodaje, ali dodaju i da svi pokazatelji kao i iskustva sa
drugih tržišta upućuju na budućnost u organized tradeu, gde se, takođe, mogu pohvaliti odličnom pozicijom i učešćem. Marbo grickalice su osim Srbije, zastupljene i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Grčke, Albanije, a od nedavno i Slovenije.

SL TAKOVO
Proizvodi Koncerna Swisslion Takovo iz ove kategorije su Kvikersi – slani krekeri, u pakovanjima od 150g, 250g i 500g i slane perece u gramaturama 60g i 100g Prema rečima Aleksandre Taušan, direktora proizvođačkog društva Swisslion d.o.o. Beograd, najprodavanije pakovanje je 150g, sa učešćem od 0,76 odsto u ukupnom prometu fabrike Swisslion, zatim pakovanje od 250g, sa učešćem od 0,69 odsto i pakovanje 500g, sa učešćem od 0,55 odsto u ukupnom prometu. Proizvode distribuiraju na celoj teritoriji Srbije, uključujući
i Kosovo i Metohiju, mada ističu da najveću prodaju beleže na teritoriji Beograda. Izvoze ih u BiH, Crnu Goru, Hrvatsku i Makedoniju. Takođe, kažu da je jednako dobra prodaja kroz sve maloprodajne objekte. Na pitanje o tome koga doživljavaju kao konkurenciju, Taušan je rekla: “Konkurencija je u ovoj grupi proizvoda dosta jaka, ali uspešno pariramo konkurenciji i opstajemo i u ovoj grupi proizvoda već veoma dugo, što zbog izuzetno dobrog kvaliteta proizvoda, što zbog prihvatljive cene, koja, naravno odgovara kvalitetu koji je ranije i dokazan”.