DEPOZITNI SISTEM NE REŠAVA PROBLEM AMBALAŽNOG OTPADA

29. III 2019. | Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine – Sepen i Privredna Komora Srbije organizovali su danas okrugli sto sa temom ‘Nastavak dijaloga za bolje upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji’ sa ciljem prezentacije glavnih zaključaka nedavno završene studije o ambalažnom otpadu u Srbiji.

Na skupu je zaključeno da je neophodno unaprediti postojeći sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji i to dodatnim ulaganjem u postojeći sistem produžene odgovornosti prozivođača od oko 200 miliona eura u narednih 10 godina, što će obezbediti prikupljanje i reciklažu oko 64% ambalažnog otpada (trenutni cilj u EU je 65%).

Razmatrana je i alternativna mogućnost u vidu sistema višematerijalnog depozita, za čije je uvođenje i funkcionisanje u Srbiji narednih 10 godina neophodno izdvojiti više od 1 milijarde eura. Udeo ambalažnog otpada u ukupnom otpadu koji se proizvede u Srbiji je oko 14%, od čega je samo jedan deo ambalaža koja bi bila obuhvaćena sistemom prikupljanja kroz depozit. Za prikupljanje i reciklažu ostalih tipova ambalaže potrebne su dodatne investicije. Efekti depozitnog sistema u pojedinim zemljama su bili i porast maloprodajnih cena od preko 30% za pojedine kategorije proizvoda.

Kompanije okupljene u udruženju Sepen predlažu osnivanje radne grupe za upravljanje ambalažnim otpadom pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine, te se zalažu za zaštitu građana od dodatnih troškova, uvođenje funkcionalnog sistema inspekcijskog nadzora, obezbeđivanje jednakih pravila za sve aktere, obavezu domaćinstava da razvrstavaju svoj otpad i uključivanjene formalnog sektora u postojeći sistem.