DAN POLJA ŠEĆERNE REPE

6. VI 2019 | Na tradicionalnoj manifestaciji ‘Dan polja šećerne repe’ koja je ove godine u organizaciji kompanije Sunoko održana na poljima PIK-Bečej, poljoprivrednici su razmenili iskustva iz dobre poljoprivredne prakse. Predstavnici kompanije Sunoko, koja posluje u okviru MK Groupa, razgovarali su sa okupljenim partnerima i kooperantima o aktuelnom stanju na tržištu šećera i šećerne repe, kao i o novim tehnologijama i digitalizaciji u poljoprivredi.

Ove godine, u Srbiji je šećernom repom zasejano blizu 30.000 ha. U prethodnom periodu, kompanija Sunoko je posebnu pažnju posvetila saradnji sa naučno-istraživačkim institucijama i vodećim stručnjacima, kako bi se i u sezonama koje stižu u setvu ušlo sa sigurnom i izvesnom proizvodnjom. Uprkos izazovima sa kojima se susretalo tržište repe protekle godine, kompanija Sunoko je sa svoja tri proizvodna centra najefikasniji proizvođač šećera u jugoistočnoj Evropi.

Tokom marta meseca, zahvaljujući povoljnim uslovima za setvu, posejan je najveći deo površina. Uprkos suši krajem prvog i početkom drugog kvartala ove godine, oštroj smeni hladnog i toplog vremena, jakom napadu kukuruzne i repine pipe, obilne padavine u maju uz stabilizaciju temperatura su povoljno uticale na useve te se i ove godine mogu očekivati prinosi koji će u potpunosti zadovoljiti sve tržišne potrebe.

“Kompanija Sunoko, u skladu sa strateškim razvojem i procesom digitalizacije MK Group sistema, kontinuirano radi na efikasnosti u svim segmentima proizvodnje šećera i smanjenju troškova. Naš cilj je da sačuvamo konkurentnost i održivost poslovanja ovog, za našu zemlju i region izuzetno važnog, sektora”, rekao je Slobodan Košutić, direktor kompanije Sunoko, i dodao: “Dugoročno, za profitabilnost proizvodnje šećerne repe se moramo izboriti ostvarenjem boljih prinosa šećera po hektaru. Neophodan preuslov za to je primena najnovih saznanja i iskustava, kao i poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse”.