PROJEKAT NELTOVE DIGITALNE DOSTAVE IZBOR SVE VEĆEG BROJA PARTNERA

30. III 2022. | Više od 40% prodajnih objekata koje Nelt snabdeva uključilo se, do sada, u projekat Digitalne dostave. Ovo tehnološko rešenje kompanija je startovala prošle godine sa ciljem unapređenja komunikacije i razmene dokumenata sa partnerima. Uporedo sa razvojem projekta, radilo se na uključivanju Neltovih logističkih klijenta. Bambi, vodeća konditorska kompanija u regionu zapadnog Balkana, prepoznala je potencijal novog tehnološkog rešenja i priključila se ovom procesu.

“Saradnjom sa kompanijom Bambi na ovom projektu, Nelt je postao prvi logistički provajder koji ovu vrstu usluge pruža svojim klijentima logistike na teritoriji Srbije. Start digitalne dostave dolazi u pravo vreme i usklađen je sa zakonskom regulativom u domenu razmene elektronskih dokumenata koja stupa na snagu 1. jula 2022. godine. Implementacijom ovog projekta otvorili smo put za dalji razvoj novih funkcionalnosti u ovom segmentu, kao i postepeni prelazak na digitalni model poslovanja”, istakao je Nenad Rakočević, menadžer operativne izvrsnosti Nelt grupe.

“Ponosna sam što je naša kompanija Bambi, uz punu podršku Nelta, uspešno implementirala projekat digitalne dostave i time pokazala da kontinuriano radi na inovacijama i praćenju trendova u poslovanju. Ovaj projekat će nam doneti brojne prednosti u načinu poslovanja, a jedan segment je i održivost u poslovanju, kako je značajno manja potrošnja papira našeg 3 PL partnera i nas. Digitalizacija će osigurati i modernizaciju kompanijskog lanca snabdevanja, elektronski proces arhiviranja, kao i zadovoljstvo naših kupaca usled ubrzanog protoka dokumentacije”, istakla je Ivana Petrović, supervizor servisa kupaca.

Benefiti koje digitalna dostava obezbeđuje su brži protok informacija, brža dostava ispravljenih računa i stavljanje robe u promet, manje vremena za ručne korekcije faktura i otpremnica, smanjenje fizički zauzetog prostora za arhivu, prilagođavanje i usklađivanje sa zakonskom regulativom u vezi sa elektronskim dokumentima.

Nelt grupa saradjuje sa više od 80 principala i 26.000 kupaca na 55.000 prodajnih mesta. Članice Nelt grupe su: Nelt Co, Nelt BiH, Neregelia, Nelt ST, Montenomax C&L, Javna skladišta Srbija, Nelt Angola, Nelt Zambija, Nelt Mozambik, Nelt Albania i Nelt KS. Članice šireg holdinga su i Neoplanta, Baby food factory, Banim reklame i Čenej Agrar. U 18 kompanija na 12 tržišta u jugoistočnoj Evropi i Africi zaposleno je 4.000 ljudi.