Nestlé Roditeljski indeks meri ‘lakoću roditeljstva’

26222021-Roditeljski-indeks---Infografik

25. II 2021 | Roditeljski indeks je jedinstvena nova alatka koja meri ‘lakoću roditeljstva’ širom sveta i inspirisana je idejom da, iako je roditeljstvo predivno iskustvo koje menja život, nije lako. Roditeljski indeks, prva edicija 2021, koji je naručio Nestlé je prvo istraživanje sprovedeno na ovu temu, u okviru Nestlé roditeljske inicijative. Cilj je stvaranje novog uvida u načine na koje se roditelji bore sa izazovima odgajanja deteta i olakšavanje života roditelja.

Prvo istraživanje koje analizira iskustva roditelja na globalnom nivou – sprovedeno od strane agencije za istraživanja, Kantar – pokazuje da su pritisci društva i pritisci koji sebi stvaraju roditelji najveći univerzalni problem sa kojim se 60% roditelja širom sveta susreće.

Istraživanje je obuhvatilo više od 8.000 roditelja iz 16 zemalja, sa četiri kontinenta, koji su govorili o svojim roditeljiskim iskustvima, u cilju boljeg međusobnog razumevanja i pomoći svim roditeljima u odgoju zdravije i srećnije dece. Podaci su predstavljeni na osnovu reprezentativnog uzorka porodica različitih veličina, kultura i socio-ekonomskog statusa, a zajednička stvar je da svi imaju dete starosti od 0 do 12 meseci.

Indeks rangira zemlje po tome kako roditelji ocenjuju ‘lakoću roditeljstva’ u toj zemlji i predstavlja ključne faktore koji utiču na to. Identifikovano je ukupno 11 univerzalnih faktora, od kojih se osam oslanja na podatke iz istraživanja, a tri na eksterne socio-ekonomske podatke. Različiti faktori se percipiraju drugačije, zavisno od zemlje u kojoj roditelji žive, a zaključak je da ne postoji savršeno mesto za roditeljstvo.

Iako su faktori univerzalni, razlikuje se način na koji su ih ispitanici doživeli. Bez obzira na to gde roditelji žive, spoljni i unutrašnji pritisci imaju najbitniji uticaj i predstavljaju najveći problem sa kojim se roditelji suočavaju.

Pritisak može biti unutrašnji – u slučajevima kada roditelji sebi postavljaju previsoke standarde i često smatraju da su nespremni za stvarnost roditeljstva, što dovodi do povećanog broja kompromisa. Znatno jači utisak na roditelje ostavlja spoljni pritisak, na koji roditelji imaju malo uticaja, a mogu imati izuzetno negativan uticaj na dinamiku porodice.

 

Roditeljski indeks, prva edicija 2021, istraživanje koje je naručio Nestlé, otkriva pet univerzalnih pritisaka na roditelje:

 

1.         Saveti ‘sa strane’, odnosno saveti koje roditelji dobijaju bez ikakvog povoda;

2.         Posramljivanje roditelja i uloga društvenih mreža;

3.         Osećaj usamljenosti u hiper-povezanom svetu;

4.         Krivica roditeljstva, odnosno kada roditelji krive sebe zbog svojih sposobnosti;

5.         Šok roditeljstva, odnosno nespremnost roditelja da se suoče sa novom stvarnošću.

 

Švedska je najbolje rangirana zemlja u istraživanju, gde roditelji imaju najlakše iskustvo. Sa indeksnim skorom od 75/100 koji beleže švedski roditelji znači da oni većinu faktora doživljavaju u pozitivnom svetlu. Na drugom mestu je Čile sa skorom 58/100, a na trećem Nemačka sa 56/100.

Istraživanje pokazuje da se roditelji u Kini suočavaju sa najvećim brojem izazova (indeks 39/100), ispred je Brazil (40/100), a zatim Filipini (43/100). Ovakav skor ne sugeriše da je okolina za roditelje u ovim zemljama teška po svakom faktoru. Na primer, roditelji u Kini su izuzetno zadovoljni načinom podele roditeljskih uloga.

Roditelji u istraživanju ističu da su finansijska otpornost (16,7% ispitanika) i podrška u poslovnom životu (15,6%) neki od faktora koji značajno utiču na roditeljsko iskustvo. Istraživanje pokazuje da 74% roditelja ima fleksibilno radno vreme kako bi mogli da se posvete svom detetu. Oni kojima je ovakvo radno vreme omogućeno smatraju da im je lakše da se snađu u roditeljskoj ulozi.

 

Ključni podaci u svetu:

 

•           62% ispitanika se slaže da su očevi aktivniji i angažovaniji u nezi deteta nego prethodne generacije, a samo 49% ispitanika se slaže da se obaveze podjednako dele između roditelja;

 

•           32% ispitanih roditelja kaže da se oseća izolovano i usamljeno u svetu koji je hiper-povezan iako sa ostalim članovima porodice mogu nesmetano da pričaju porukama;

 

•           Globalno, 25% ispitanika kaže da su prošli kroz post-porođajnu depresiju;

 

•           Skoro trećina (31%) ispitanika kaže da je bila nespremna za sve izazove koje donosi roditeljstvo;

 

•           Roditelji savete o zdravlju i dobrobiti deteta uglavnom traže od zdravstvenih radnika (66%), od svojih majki i drugih članova porodice (62%) i od svojih partnera (44%). Dodatno, 73% ispitanih roditelja kaže da su imali pristup informacijama koje su im pomogle da donesu prave odluke o razvoju i dobrobiti svog deteta.

 

Aktuelna pandemija imala je mali, ali pozitivan uticaj na način na koji se roditelji osećaju u svojim ulogama, jer su osetili veću međusobnu podršku, pojačanu socijalnu koheziju i veći osećaj pripadnosti. Roditelji su takođe osetili manje pritiska po pitanju toga kako da odgajaju svoju decu tokom pandemije. U SAD, Kini i Španiji, roditelji kažu da su osetili jaču finansijsku otpornost i manje troškova za negu deteta.

Slušajući i razumevajući iskustva roditelja, Nestlé želi da roditeljima da glas i pomogne im da se izbore sa pritiscima sa kojima se suočavaju svakodnevno, jer bi sve majke i očevi trebalo da budu informisani, poštovani i da imaju podršku za izbore koje prave za sebe i svoju decu.