MONDELĒZ INTERNATIONAL UBRZAVA NAPREDAK SVOJIH CILJEVA ODRŽIVOSTI I DOBROBITI

13. V 2020 | Mondelēz International je objavio svoj Snacking Made Right izveštaj za 2019, ističući značajan napredak kompanije u ostvarivanju svojih ciljeva planiranih za programe održivosti i savesnog pristupa navikama u grickanju do 2025. godine. Izveštaj navodi stalnu posvećenost Mondelēz Internationala da vodi budućnost grickalica kroz globalnu skalu za postizanje pozitivnih promena.

Snacking Made Right izveštaj uključuje značajne programe Mondelēz Internationala, kroz pristup koji je u skladu sa svrhom kompanije – ohrabrivanje ljudi da pravilno grickaju, kroz pravu užinu, u pravom trenutku, napravljenom na pravi način. Dok se svet i dalje bori sa pandemijom COVID-19, kompanija veruje da je sada njena svrha važnija nego ikad ranije i u potpunosti je posvećena unapređenju svojih napora kako bi se suočila sa novim izazovima sa kojima se svet suočava.

“Cilj Mondelēz Internationala je usmeren na održivost i dobrobit, kao i na smanjenje našeg uticaja na životnu sredinu i stvaranje pozitivnog uticaja na društvo, i deo je naše misije da vodimo budućnost grickalica isporučivanjem prave užine, u pravom trenutku, na pravi način. Ponosan sam na značajan napredak koji smo postigli u 2019. godini i verujem da su naši Snacking Made Right ciljevi do 2025. ono na šta ćemo se fokusirati u budućnosti “, rekao je Dirk Van de Put, predsednik i izvršni direktor Mondelēz Internationala.

 

U 2019. godini kompanija je postigla značajan napredak u pravcu stvaranja otpornih i održivih lanaca snabdevanja sastojcima, smanjujući uticaj na životnu sredinu i inovacije u ambalaži:

 • Sastojci iz održivog lanca snabdevanja
 • 63% količine kakaa za brendove čokolade dobijeno je kroz program kompanije za održivost uzgoja i nabavke Cocoa Life;
 • 65% pšenice za proizvodnju keksa u Evropi potiče iz programa održivog uzgoja pšenice Harmoni Wheat;
 • Održano je 100% RSPO – okruglih stolova o održivosti palminog ulja.
 • Uticaj na životnu sredinu
 • 15% smanjenja emisije CO2 tokom proizvodnih procesa;
 • 27% smanjenja upotrebe vode u oblastima u kojima je nema dovoljno;
 • 21% smanjenja otpada tokom proizvodnih procesa.
 • Inovacija ambalaže
 • 93% celokupne ambalaže (i plastične i ne-plastične) dizajnirano je tako da se može reciklirati.

 

Osim toga, Mondelez International je u 2019. godini postigao snažan napredak u dobrobiti kroz usklađivanje portfolija kompanije sa savremenim potrebama, kao i kroz podizanje svesti o navikama u grickanju kroz kontrolu porcija i adekvatno označavanje:

 • 16% globalnog neto prihoda koji potiče od snackinga koji ima kontrolu porcija;
 • Postoji globalna standardizacija označavanja količine na prednjoj strani pakovanja.

Objavljeni Snacking Made Right izveštaj potvrdio je napredak u odnosu na ambiciozne dugoročne ciljeve, uključujuči i:

 • Nastavlja se skaliranje programa održive nabavke i proizvodnje sastojaka;
 • Porast Cocoa Life programa sa ciljem da se u proizvodnji čokolade upotrebljava 100% kakaa iz održive nabavke i proizvodnje do 2025;
 • Porast Harmony Wheat programa uzgoja pšenice za biskvite u Evropi na 100% do 2022.
 • Održavanje 100% RSPO – okruglih stolova o održivosti palminog ulja;
 • Praćenje sistema za kontrolu zaposlenosti dece, sa ciljem da do 2025. godine bude pokriveno 100% životnih zajednica koje učestvuju u uzgoju kakaa u zapadnoj Africi.
 • Značajno rešavanje klimatskih promena i smanjenje uticaja na životnu sredinu
 • Postavljanje naučno zasnovanih ciljeva za smanjenje krajnje emisije CO2 za 10% do 2025. godine, sa fokusom na zaštitu i obnovu.
 • Unapređenje inovacija u ambalaži i borba sa plastičnim otpadom
 • 100% ambalaže dizajnirane i obeležene informacijama o recikliranju do 2025. godine;
 • Kontinuirana podrška u saradnji sa više zainteresovanih strana u borbi protiv plastičnog otpada.
 • Prilagođavanje portfolija savremenim potrebama za dobrobit i podsticanje navika pažljivog grickanja
 • 20% neto prihoda od grickalica koje imaju kontrolu porcija do 2025;
 • 100% proizvoda obeleženih uputstvima o pravilnom konzumiranju na celokupnoj ambalaži do 2025.

 

„Znamo da su potrošači sve svesniji uticaja na svet koji njihovi izbori imaju i šta kompanije koje stoje iza tih proizvoda nude“, rekla je Christine Montenegro McGrath, potpredsednica i šefica kompanije Mondelēz International za uticaj, održivost i dobrobit. “Mi verujemo u pravljenje naših grickalica na pravi način, što znači da stvaramo budućnost za ljude i planetu i da se zalažemo za ono u šta verujemo. Današnje izdanje našeg izveštaja Snacking Made Right važan je korak napred dok nastavljamo da pokazujemo svoj napredak na tom putu.”