MOL GRUPA TREBA DA POSTIGNE NEUTRALNOST UGLJENIKA UZ PAMETNU TRANZICIJU

14. III 2024 | MOL Grupa je ažurirala svoju dugoročnu strategiju Shape Tomorrow: kompanija ima za cilj da učini region zelenijim, samoodrživijim i konkurentnijim. MOL Grupa obezbeđuje pametnu tranziciju sa definisanim rešenjima: ulaganjem u dalje jačanje bezbednosti snabdevanja u regionu, stvaranjem vrednosti iz otpada i oblikovanjem budućnosti mobilnosti inovativnim tehnologijama. Ažurirana strategija stavlja veći naglasak na obnovljiva goriva, zeleni vodonik, biometan i geotermalnu energiju. U narednim godinama potrošiće više od 4 milijarde dolara na zelene investicije i ima za cilj da do 2050. postigne neutralnost ugljenika.

“U 2016. smo bili jedni od prvih u industriji nafte i gasa koji su najavili da će diverzifikovati od fosilnih goriva i postepeno se razvijati u petrohemiji i potrošačkim uslugama. Osam godina idemo u istom pravcu, ali moramo uzeti u obzir da su poslednje godine donele radikalne izazove i promene u energetskoj industriji. Došlo je vreme da ponovo ažuriramo našu strategiju, pošto su ciljevi održivosti postali ambiciozniji dok je potražnja za fosilnim gorivima i dalje velika.

Ne verujemo u dogmatski pristup, tražimo pametna rešenja. Idemo napred na trezven, pragmatičan način omogućavajući tranziciju zelene energije, dok beskompromisno garantujemo sigurnost snabdevanja energijom, konkurentnost naše kompanije i stvaranje vrednosti za naše akcionare“, rekao je Žolt Hernadi, izvršni direktor MOL Grupe i dodao: “To znači da ćemo, pored naših tradicionalnih poslovnih aktivnosti, koristiti zelenu energiju da našu kompaniju, a samim tim i ceo region Centralne Evrope, učinimo održivijim, samodovoljnim i konkurentnijim. Stvaramo vrednost od otpada, pokrećemo cirkularnu ekonomiju i dodatno ojačavamo sigurnost snabdevanja. Nema sumnje da se energetska tranzicija mora sprovesti i da se moraju postići veoma ambiciozni ciljevi koje je postavila Evropska unija. To je u interesu svih nas. MOL Grupa, kao vodeća kompanija u srednjoevropskoj industriji, čini sve što može da ispuni ove ciljeve i transformiše kompaniju. Ali jasno je da to nije moguće učiniti bez podrške i nije fer ako se svi troškovi energetske tranzicije prebace na industrijska preduzeća. Ciljevi zajednice mogu se postići uz podršku zajednice, pametnu regulativu i saradnju na svim nivoima. Na MOL Grupu se može računati kao na partnera u ovim zajedničkim evropskim naporima.”

Glavni prioritet ažurirane dugoročne strategije je da se obezbedi sigurnost snabdevanja energijom i da se omogući stabilna zelena tranzicija. Da bi to postigla, kompanija dodatno jača svoj tradicionalni portfolio sredstava i potrošiće više od 4 milijarde dolara na zelene investicije do 2030. Ključni elementi ažuriranja strategije po poslovnim oblastima su sledeći:

Downstream nastavlja da jača svoje prerađivačke pozicije u Evropi, dok se dinamički prilagođava promenljivim potrebama mobilnosti i privrede. Obnovljiva goriva otvaraju nove dimenzije u održivoj mobilnosti: ažurirana strategija se fokusira na proizvodnju biometana i zelenog vodonika, dok kružna ekonomija povećava doprinos bio-proizvoda i tokova otpada proizvodnji. Da bi se diverzifikovala sa fosilnih goriva, MOL Grupa ulaže milijardu dolara u integraciju otpada, reciklažu i hemijska ulaganja srednjeg obima.

Kompanija će učiniti preradu fleksibilnijom kako bi odgovorila na zahteve ekonomskog i regulatornog okruženja i dodatno ojačala sigurnost snabdevanja u regionu. MOL Grupa takođe troši više od milijardu dolara na projekte koji omogućavaju energetsku efikasnost, povećanje održivih goriva u svom portofoliju i značajno smanjenje efekta staklene bašte u poslovanju. Da bismo postigli ove ciljeve, povećaćemo upotrebu obnovljive električne energije u celoj MOL Grupi, posebno u Downstream oblasti.

Upstream igra ključnu ulogu u finansiranju transformacije na nivou grupe, a usporavanje prirodnog pada proizvodnje ostaje prioritet. MOL Grupa će održavati proizvodnju na prosečnom dnevnom nivou od najmanje 90 hiljada barela ekvivalenta nafte u narednih 5 godina. Pored konvencionalne proizvodnje ugljovodonika, odeljenje jača svoje projekte koji su neutralni od ugljenika: kompanija gradi na svojim postojećim kompetencijama sa ciljem da otpočne geotermalno istraživanje, pokreće pilot projekat litijuma i fokusira se na izgradnju kapaciteta za skladištenje ugljenika i skladištenje. Upstream takođe dodatno jača prekograničnu saradnju između MOL-a i INA-e, optimizuje njenu infrastrukturu i podržava sigurnost snabdevanja u regionu kroz poboljšanje efikasnosti i optimizaciju troškova. Dalje će diverzifikovati svoj međunarodni portfolio i uspostaviti strateška partnerstva.

Consumer Services ima za cilj da do 2030. godine dostigne 1 milijardu dolara EBITDA godišnje. Ovo će zahtevati dalje širenje mreže i optimizaciju na postojećim i potencijalno novim tržištima u regionu CIE. Kompanija planira da poveća učešće negorivih proizvoda na 65% svih transakcija do 2025. godine i na 85% do 2030. godine, a cilj joj je da u regionu ima 10 miliona MOL MOVE korisnika. MOL će nastaviti da transformiše svoje servisne stanice u regionu CIE, dalje šireći i jačajući svoju gastro ponudu. U skladu sa potrebama tržišta, dalje će razvijati svoja rešenja za mobilnost, svoju mrežu za električno punjenje i pripremati se za upotrebu vozila sa vodoničnim gorivnim ćelijama.

Integrisani poslovni model MOL Grupe pruža jedinstveno rešenje u Evropi za jedan od najznačajnijih ekoloških izazova: upravljanje otpadom. Kompanija smatra otpad vrednom sirovinom i izvorom energije i povećaće svoju stopu reciklaže na 65% do 2035. godine, dok će deponovanje smanjiti na 10%. Ključni strateški cilj MOL-a je da upravljanje otpadom obezbedi 1,5 miliona tona sirovina godišnje za naftni i energetski sektor od 2030. godine.