KO PRIVREMENO ZATVARA RADNJU NE MORA DA BRIŠE KASU IZ REGISTRA

26. III 2020. | Obveznici koji u skladu sa odlukom Vlade Srbije privremeno zatvaraju svoje maloprodajne objekte ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa (brisanje iz registra fisklanih kasa) osim ukoliko privremeni prekid obavljanja delatnosti registruju u Agenciji za privredne registre (APR).

“Obveznik fiskalizacije koji je doneo odluku o privremenom prestanku obavljanja delatnosti zbog uvedenog vanrednog stanja o tome može da obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa elektronskim putem”, navodi se u saopšteju Poreske uprave Srbije.

Privredni subjekti bi trebalo da, ukoliko je to moguće, na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat ili deo objekta u skladu sa navedenom odlukom ne radi.

Ukoliko obveznik fiskalizacije, usled novonastale vanredne situacije nastavi da obavlja rad od kuće, fiskalnu kasu može da premesti na mesto gde obavlja aktivnost odnosno delatnost, ali je neophodno da pre nego što počne da radi od kuće o tome elektronskim putem obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa.

Obaveštenja o privremenom prekidu rada i/ili radu od kuće obveznici mogu poslati elektronskom poštom nadležnoj filijali Poreske uprave u kojoj je sedište poreskog obveznika.

Spisak elektronskih adresa za prijem obaveštenja, nalazi se na sajtu Poreske uprave.

“Napominjemo da u periodu prekida rada obveznici nisu u obavezi da kreiraju dnevne izveštaje”, navodi se u saopštenju.