KAKO NIS NA DELU NEGUJE RODNU RAVNOPRAVNOST

1792021-nis1

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a; Foto NIS

17. IX 2021 | Radno okruženje koje nudi jednake prilike i uslove za sve zaposlene i koje podstiče različite perspektive i ideje jedan je od osnovnih ciljeva svake uspešne kompanije. Kompanija NIS stoga kreira radno okruženje koje bezuslovno poštuje ravnopravnost svih zaposlenih ili kandidata za zaposlenje i svima pruža jednake uslove za dalji profesionalni rast i razvoj, bez obzira na pol, nacionalnost, religiju ili bilo koju drugu ličnu karakteristiku.

1792021-nis2

Panel Rodna ravnopravnost Foto: NIS

Kao kompanija koja pripada energetskom sektoru, u kome žene tradicionalno nisu većina zaposlenih, NIS je posvećen motivaciji žena da se zaposle i svoju karijeru grade u ovoj velikoj kompaniji, koja pored Srbije posluje i u zemljama regiona.

 

Pitanje rodne ravnopravnosti nalazi se visoko na skali prioriteta kompanije, a položaj žena u energetskom sektoru bila je i tema konferencije ‘Energetika, rodna ravnopravnost i održivi razvoj’ koju je NIS organizovao u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

1792021-nis3

Foto ministarstva rudarstva i energetike

Cilj ovog skupa bio je da se ukaže na značaj rodne ravnopravnosti, koju su Ujedinjene nacije istakle kao jedan od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja, kao i da se govori o položaju žena u sektoru energetike u našoj zemlji.

 

Tokom konferencije održan je i panel pod nazivom ‘Rodna ravnopravnost i energetika: izazovi i potencijali’ na kom je istaknuto da je NIS potpisnik Povelje o principima Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena, kao i da se u kompaniji svakodnevno radi na unapređenju rodne ravnopravnosti. Tako u NIS-u žene zauzimaju trećinu menadžerskih pozicija, a kompanija već duže vreme primenjuje niz konkretnih pogodnosti za zaposlene.

1792021-nis4

Foto ministarstva rudarstva i energetike

Pored ostalog, za sve majke je omogućen postepen povratak sa porodiljskog odsustva, odnosno prve dve radne nedelje one mogu raditi četiri sata dnevno uz isplatu pune zarade. Majkama je omogućen i slobodan dan kada njihova deca polaze u osnovnu školu. Kompanija takođe podstiče žene na bavljenje poslovima koji su tradicionalno percipirani kao muška zanimanja, pa je tako od 1.853 inženjera u NIS-u, njih više od 500 ženskog pola. NIS na ovaj način čini da se žene osećaju vrednovano i prijatno na radnom mestu, ali i pomaže unapređenje položaja koleginica u energetskom sektoru u celini. U cilju daljeg napretka u ovoj oblasti, kompanija podržava svoje zaposlene od samog početka profesionalne karijere da se dalje razvijaju i profesionalno usavršavaju. Na ovaj način NIS želi da pruži dobar primer i potvrdu toga da rodno senzitivne kompanije postižu bolje rezultate.

 

Predstavnica NIS-a na panelu, Jelena Popara, direktorka Funkcije za internu reviziju i upravljanje rizicima, rekla je da kompanija na ovaj način želi da pruži primer drugima da krenu istim putem. “Rodna ravnopravnost je kompleksna oblast u kojoj se napreduje kroz sinergiju države, kompanija, nevladinog sektora. Zbog toga je za NIS od velike važnosti podrška koju pruža zajednici i kroz različite programe kompanija je u te svrhe od 2009. godine uložila više od 4 milijarde dinara. Tim putem ćemo i da nastavimo”, rekla je Jelena Popara. Ostali učesnici panela zajednički su ocenili da je u Srbiji ostvaren napredak po pitanju rodne ravnopravnosti, ali da postoji i prostor za dalja unapređenja.