‘VINA IZ MAKEDONIJE’ NA KONFERENCIJI O VINU U STRAZBURU

19. IV 2019. | Udruženje ‘Vina iz Makedonije’ predstavilo se kao uspešan primer udruženja vinara iz regiona jugoistočne Evrope na Konferenciji za vino u Strazburu, održanoj 16. aprila 2019. godine. Predstavnici ‘Vina iz Makedonije’ su pred Komitetom za poljoprivredu Evropskog parlamenta prezentovali situaciju i planove za unapređenje vinske industrije u regionu, kao i uspešnu integraciju globalne i evropske ekonomije.

„Ova konferencija je bila odlična prilika da se čuju činjenice o proizvodnji vina, aktuelnim trendovima i potrošačkim navikama u Evropskoj uniji. S druge strane, imali smo priliku da istaknemo potencijale regionalne vinske industrije, kao i prioritete u odnosu na unapređenje konkurentnosti, zaštite geografskog porekla i registracije geografskih oznaka. Iskoristili smo posetu Strazburu kako bismo u narednom periodu potražili podršku sadašnjih poslanika iz EP o korišćenju imena vinskog regiona Makedonije i koordinaciju svih srodnih pravnih i stručnih aspekata vezanih za ovo pitanje“, rekla je Elena Mladenovska-Jelenković izvršna direktorka udruženja ‘Vina iz Makedonije’ i dodala: „Na ovoj konferenciji pred poslanicima predložila sam incijativu za formiranje balkanske platforme za zajedničke promocije vina iz regiona i razvoj vinskog turizma, za aktivnost za koju očekujemo podršku u procesu pridruživanja EU“.

U okviru konferencije organizovana je studijska poseta vinskim regijama u Francuskoj i Nemačkoj, kao i degustacija vina iz zemalja učesnica iz Jugoistočne Evrope.