UVEDENA OZNAKA KVALITETA ZA PREDUZEĆA KOJA SU PROŠLA KROZ MENTORING – RAS, MINISTARSTVO PRIVREDE, JICA

10.09.2019 - Mentoring forum, preduzetnici copy

10. IX 2019. | Po prvi put u Srbiji održan je Mentoring forum koji je na jednom mestu okupio korisnike mentoring usluge u našoj zemlji u periodu od 2016. do 2018. godine, kao i predstavnike Japanske agencije za međunarodnu saradnju, Ministarstva privrede Republike Srbije, Razvojne agencije Srbije i Regionalnih razvojnih agencija – relevantne činioce uspostavljanja i razvoja mentoringa u našoj zemlji. Kompanijama koje su koristile mentoring uslugu na ovom događaju uručen je sertifikat i posebna oznaka kao potvrda korišćenja usluge mentoringa i unapređenja poslovanja. Ta oznaka će biti vidno istaknuta u preduzećima i služiće kao pokazatelj da je preduzeće dobilo mentoring uslugu i pristupilo razvoju svog  poslovanja.

Jedan od važnih modula mentoring usluge je uvođenje Kaizena u srpska preduzeća. Svoja iskustva u primeni Kaizena predstavila je Gabriela Zahan, predstavnik kompanije Japan Tobaco International, a o Kaizenu kao korporativnoj kulturi koja može da se primeni u svim sferama polovanja govorio je Masaši Jamanaka,  JICA konsultant iz Japana.

U okviru foruma, održana je i panel diskusija čiji su učesnici bili predstavnici kompanija koje su dugogodišnji korisnici mentoring usluge: Sanja Milosavljević – Proizvodnja testenina Waw Miloš, Beograd; Vesna Njegić – Pekara Ključ, Beograd; Maja Ilić – Milan Blagojević AD, Smederevo i Alen Vujić – Appletown doo, Jabukovac.

Usluga mentoringa se u Srbiji sprovodi više od 15 godina i rezultat je dugogodišnje saradnje Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Razvojne agencije Srbije. Tokom tog perioda više od 2.000 malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, zadruga i klastera koristilo je standardizovanu uslugu mentoringa, što podrazumeva od 25 do 50 sati besplatne sveobuhvatne podrške poslovanju. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu. Konkretni rezultati mentoringa u preduzećima su: povećana prodaja, veća prisutnost na tržištu, poboljšana organizacija preduzeća, povećanje broja zaposlenih, povećanje broja zadovoljnih kupaca, uvođenje novog sistema distribucije, povećanje obima prizvodnje usled eliminisanja suvišnih koraka, učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu, otvaranje novih tržišta…

Zajednički rad sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju realizuje se kroz projekat ‘Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2′. Osnovni cilj tog projekta je da se usluge mentoringa za MMSP sprovode i šire, u okviru celog regiona zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija), a da MMSP u regionu nastave da razvijaju svoje poslovanje koristeći usluge mentoringa.