UNAPREĐENJA I NOVE POZICIJE U OKVIRU I&F MCCANN GRUPE

16.04.2018---Vanda-Kucera,-potpredsednica-I&F-McCann-Grupe

16. IV 2018. | “Kako bi što bolje odgovorili izazovnim vremenima u kojima poslujemo, i kako bi pripremljeni dočekali sve izazove i zadatke u vremenima koja su pred nama, sa ciljem da budemo još inovativniji i relevantniji u svim delatnostima kojima se naše agencije bave, izvršena je promena organizacione strukture”, saopštili su iz I&F McCann grupe.

Vanda Kučera, direktor korporativnih poslova, postala je potpredsednik I&F McCann grupe. Vanda je u I&F McCann grupi od samog početka i osnivanja prve agencije, McCann Beograd. Kao potpredsednica I&F McCann grupe Vanda će raditi na još aktivnijem angažovanju u poslovnim udruženjima i na saradnji sa različitim državnim i društvenim institucijama u zemljama u kojima poslujemo, sa ciljem razvoja i unapređenja cele struke.

“Verujem da će mi pozicija potpredsednika I&F McCann grupe omogućiti da svoje znanje i veliko iskustvo usmerim u dalji razvoj agencija u našem sistemu, u jačanje njihove povezanosti u Adriatiku i Nordiku. Pored toga, jedan od važnih ciljeva biće da zajedno sa kolegama iz nordijskih agencija uspostavimo sistem prenošenja iskustava i znanja u kulturi održivog razvoja, kao i da, kao sistem dalje razvijamo proces usklađivanja našeg poslovanja sa ciljevima održivog razvoja i poslovanja. Naravno, kao moj veoma važan zadatak, ostaje kvalitetna i svrsishodna zastupljenost i angažovanje I&F McCann grupe u svim strukovnim udruženjima, poslovnim asocijacijama, celoj industriji i poslovnoj zajednici u cilju stvaranja i promovisanja dobre poslovne klime. Sve što sam navela spada u procese koji zahtevaju vreme, posvećenost, istrajnost i jasnu želju celog ili svih timova da se stvari menjaju i unapređuju, verujem iskreno da smo mi tim koji sve to poseduje i želi, i ima snažne ljude koji to mogu da realizuju”, ističe Vanda Kučera.

Tanja Pantić, koja ima ključno iskustvo u odnosima sa medijima, je sa funkcije CFO I&F McCann grupe unapređena na poziciju direktora za medijske investicije.

Marija Vićić postaje Communication Director for Creative Excellence za McCann agencije u okviru I&F McCann grupe koje posluju u regionima Nordik i Adriatik.

Darko Lukić, kao CEO Mediabrandsa, predvodiće agencije UM i Initiative u osam zemalja u kojima poslujemo: Hrvatskoj, BIH, Bugarskoj, Sloveniji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, dok je Katarina Kostić, koja je do sada bila direktor za razvoj medijskih agencija u okviru I&F McCann Grupe, unapređena na poziciju zamenice CEO-a Mediabrandsa.