TRANSPORTNA AMBALAŽA ZA BREND TABLETA ZA PRANJE SUDOVA SOMAT SADRŽI 50% RECIKLIRANE PLASTIKE

1. VI 2019 | Dalji napredak u oblasti održivog pakovanja ne odnosi se samo na primarna pakovanja proizvoda, već i na transportnu ambalažu. U saradnji sa partnerom, kompanijom Papier-Mettler, jednim od vodećih proizvođača fleksibilnih ambalaža na evropskom tržištu, Henkel je počeo da koristi ‘I’m eco’ streč foliju za svoj brend za mašinsko pranje sudova Somat. Folija sa više od 50% recikliranog materijala biće uvedena na razna evropska tržišta u kojima se streč folija koristi kao transportna ambalaža – među njima je i Srbija.

Transportna ambalaža mora da ispuni različite standarde: Mora biti izdržljiva i visokog kvaliteta, jer se njome obmotavaju i čuvaju Henkelovi proizvodi na putu od proizvodnih pogona do polica prodavnica. “Nova streč folija za Somat je još jedan korak u našoj posvećenosti održivom pakovanju i cirkularnoj ekonomiji. Sadrži više od 50% polietilena recikliranog nakon korišćenja od strane stanovništva i u isto vreme obezbeđuje zatvoren krug za ovu vrstu pakovanja”, objašnjava Karsten Bertram, direktor međunarodnog razvoja pakovanja za proizvode za mašinsko pranje sudova u Henkelovoj poslovnoj jedinici Deterdženti i kućna hemija.

 

Zatvoren krug za transportnu ambalažu

Papier-Mettlerova ‘I’m eco’ streč folija se proizvodi u zatvorenom krugu materijala – kada je uklone u prodavnicama, ambalažni otpad se sakuplja i integriše nazad u lanac vrednosti. Kada se konvertuje u plastični granulat, koristiće se za proizvodnju nove streč folije. Ova folija ne samo da je održivija, već i pruža visok kvalitet i ne utiče na mašinsku obradu. Omogućava smanjenje plastičnog otpada, 100% se može reciklirati, i umanjuje odgovarajuće emisije CO2 za više od 25%.

Uvođenje streč folije sa više od 50% reciklirane plastike za tablete za pranje sudova je samo početak: Henkelovi timovi zaduženi za ambalažu trenutno razmatraju upotrebu ovih transportnih ambalaža za ostale proizvode u kategorijama Deterdženata i kućne hemije i Beauty Care.

 

Doprinos Henkelovoj strategiji za ambalažu i ciljevima

Kako bi promovisao održivost u oblasti ambalaže i pokrenuo napredak ka cirkularnoj ekonomiji plastike, Henkel je postavio ambiciozne ciljeve koji su definisani u kompanijinoj strategiji za ambalažu: Do 2025. godine 100% ambalaže će moći da se reciklira, ponovo upotrebi ili pretvori u kompost*. U istom periodu, Henkel namerava da 35% plastike bude reciklirano kada je u pitanju roba široke potrošnje u Evropi. Pored sopstvenih inovacija, kompanija je deo više partnerstava i inicijativa: Na primer, Henkel je jedan od osnivača globalnog Saveza za uklanjanje plastičnog otpada, deo je inicijative Nova plastična ekonomija i sarađuje sa socijalnim preduzećem Banka plastike.

Više informacija o Henkelovom pristupu i ciljevima za održivo pakovanje može se pronaći na  www.henkel.com/sustainability/positions/packaging.

 

*isključujući adhezive kod kojih nataloženi materijal može da utiče na mogućnost recikliranja