Toalet blokovi

24112020-sveZaKupatila

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 182, Novembar 2020)

 

TOALET BLOKOVI: PORAST  BROJA KUPACA I VEĆA UČESTALOST KUPOVINE

 

Među formatima, najveće učešće zabeležili su supermarketi, 26%. Slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 20%. U hipermarketima je realizovano 17% vrednosti kategorije osveživača za toalet, a u drogerijama 8%, pokazuju podaci GfK Panela domaćinstava.

 

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta toalet blokova u Srbiji odnosi se na podatke GfK Panela domaćinstava za period od novembra 2019. godine do jula 2020. godine.

Porast broja kupaca i veća učestalost kupovine doneli su rast kategoriji za posmatranih devet meseci u odnosu na isti period godinu dana ranije. Od ukupnog broja domaćinstava u Srbiji, 59% je bar jednom u analiziranom periodu kupilo neki od toalet blokova. Najzastupljeniji su čvrsti toalet blokovi koje je bar jednom kupilo 90% kupaca kategorije, pa ne iznenađuje što na njih ‘odlazi’ 86% ukupne vrednosti kategorije. Slede tečni osveživači sa 7% i osveživači u obliku gela sa 6%. Samolepljivi osveživači i dalje imaju malu bazu kupaca, svega 5% kupaca kategorije ih je kupilo bar jednom u analiziranom periodu.

Vodeća četiri proizvođača ‘pokrivaju’ 85% vrednosti. To su, abecednim redosledom: Dramers, Henkel, KM i Unilever. Najveću bazu kupaca ima Henkel, čije proizvode je bar jednom kupilo 79% kupaca kategorije. Od njihovog budžeta namenjenog kategoriji, na Henkel proizvode ‘otišlo’ je 83%. Prema broju kupaca, sledi Unilever sa relativnom penetracijom od 14%.

Na trgovačke marke ‘odlazi’ svega 6%, a promocije učestvuju u ukupnoj vrednosti sa 31%.

Među formatima, najveće učešće zabeležili su supermarketi, 26%. Slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 20%. U hipermarketima je realizovano 17% vrednosti kategorije osveživača za toalet, a u drogerijama 8%.