TETRA PAK OBJAVIO IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI ZA 2018.

3. X 2018 | Kompanija Tetra Pak objavila je Izveštaj o održivosti za 2018. godinu. Tokom protekle dve decenije, pristup kompanije Tetra Pak izveštavanju o održivosti se značajno razvio: od uskog fokusiranja na ekološku posvećenost i time povezane aktivnosti, do detaljne analize svakog segmenta poslovanja i njegovog uticaja na životnu sredinu, uključujući pristup društvenim temama i upravljanje aktivnostima dobavljača.

Godišnji Izveštaj o održivosti daje sveobuhvatan uvid u to kako kompanija Tetra Pak sprovodi agendu održivosti kroz sve oblasti svog poslovanja, kao i kako napreduje ka svom cilju zaštite hrane, ljudi i budućnosti. Neki od glavnih nalaza izveštaja su:

 

Zaštita hrane

U saradnji sa klijentima i partnerima, a uz inovativne i najnaprednije procese obrade hrane, pakovanja i servisnih rešenja, kompanija Tetra Pak nastoji da zaštiti hranu i učini je dostupnom svima. Više od 15.000 malih farmi se oslanja na Tetra Pak Diary Hub zajednicu. Tokom 2017. godine, 72 miliona dece iz 58 zemalja je dobilo mleko ili druge hranljive napitke u Tetra Pak ambalaži u svojim školama. Već više od 55 godina, kompanija podržava programe ishrane u školama.

 

Zaštita ljudi

Kompanija Tetra Pak se zalaže za zaštitu i boljitak ljudi i zajednica u kojima posluje. To znači da su aktivnosti kompanije u celosti (100%) usaglašene sa globalnim zdravstvenim i bezbednosnim standardima OHSAS18001, da je 95% zaposlenih u kompaniji učestvovalo u procesu evaluacije učinka i da zaposleni u proseku posvećuju 29 sati učenju novih veština i znanja.

 

Zaštita budućnosti

Kompanija Tetra Pak se zalaže za zaštitu budućnosti naše planete i obezbeđivanju dugoročnog uspeha svojih klijenta. Primetno je i smanjenje emisije štetnih gasova za čak 13%, bez obzira na povećanje od 19% kada je reč o prodaji ambalaže. Kompanija je uključena u posebne aktivnosti CDP programa (Disclosure Inisight Action, ranije poznat kao Carbon Disclosure Project). Tetra Pak takođe učestvuje u razvijanju Strategije za plastiku Evropske komisije, koja je deo akcionog plana Evropske unije za cirkularnu ekonomiju.