TETRA PAK I VEOLIA PARTNERI U RECIKLIRANJU SVIH KOMPONENTI VIŠESLOJNE KARTONSKE AMBALAŽE ZA NAPITKE

21112018-tetra pak

21. XI 2019 | Tetra Pak je udružio snage sa globalnom kompanijom za upravljanje resursima Veolia u partnerstvu koje će promeniti pravila igre tako što će omogućiti da do 2025. godine sve komponente višeslojne kartonske ambalaže za napitke, sakupljene u Evropskoj uniji, budu reciklirane.

Višeslojna kartonska ambalaža za napitke sastoji se u proseku od 75% kartona, 20% plastike i 5% aluminijumske folije. Vlakna obnovljena procesom recikliranja mogu biti pretvorena u visokokvalitetnu papirnu masu (pulpu) za proizvodnju industrijskih i potrošačkih proizvoda koji imaju zdravo tržište. Međutim, to nije slučaj kada je reč o recikliranim polimernim i aluminijumskim komponentama.

Novo partnerstvo kompanija Tetra Pak i Veolia omogućava da dobijene polimerne i aluminijumske komponente budu obrađene u posebnim pogonima i pretvarane u sirovine koje se koriste u industriji plastike. Očekuje se da će na ovakav način sveukupna vrednost iskorišćene višeslojne kartonske ambalaže za napitke biti udvostručena, čineći vrednosni lanac prikupljanja i reciklaže još efikasnijim i održivijim.

Kompanije Tetra Pak i Veolia započinju svoje partnerstvo u Evropskoj uniji, a svoju saradnju će nastaviti i na drugim tržištima širom sveta.

Lisa Rajden (Lisa Ryden), direktorka za reciklažu u kompaniji Tetra Pak, je izjavila: “Svi materijali iz višeslojne kartonske ambalaže za napitke mogu se u potpunosti reciklirati u nešto novo i korisno. Naš pristup recikliranju podrazumeva rad sa mnogobrojnim partnerima kroz celokupan vrednosni lanac, jer je lanac jak koliko i njegova najslabija karika. Izazov koji se javlja u Evropskoj uniji je postizanje ekonomije obima i pretvaranje polimernih i aluminijumskih komponenti u visokokvalitetne sekundarne sirovine. Ovim partnerstvom, kombinujemo naše oblasti ekspertize kako bismo pronašli održiva rešenja za reciklažu polimernih i aluminijumskih sastojaka”.

Loran Ogust (Laurent Auguste) stariji izvršni potpredsednik u sektoru razvoja, inovacija i tržišta, kompanije Veolia, je rekao: “Ovim partnerstvom udružujemo našu ekpertizu upravljanja resursima sa ekspertizom kompanije Tetra Pak u oblasti ambalažnog materijala. Nastojaćemo da razvijemo ekološki i ekonomski održivo rešenje za reciklažu polimera i aluminijuma, prvo u Evropskoj uniji, a zatim u Aziji, kako bismo unapredili prikupljanje materijala, tehnologiju i procese. Ponosni smo na saradnju sa kompanijom Tetra Pak i zajedničkim naporima težimo da obezbedimo održivost i razvoj reciklaže višeslojne kartonske ambalaže za napitke. U okviru naše posvećenosti cirkularnoj ekonomiji, u kompaniji Veolia svakodnevno radimo na transformaciji otpada u vredne resurse, konstantno razvijamo inovativna rešenja i investiramo u tehnologije”.