SVETSKI DAN VODE

22. III 2019. | Povodom Svetskog Dana Vode koji se obeležava svakog  22. marta, Ujedinjene nacije su objavile nove i veoma poražavajuće podatke, među kojima je najalarmantnija informacija da čak 2,1 milijardi ljudi nema pristup vodi koja je bezbedna za upotrebu.

Svesna ovog ozbiljnog globalnog problema, ali i svoje odgovornosti kao jednog od svetskih lidera u veletrgovini, kompanija Metro pokrenula je 2017. program pod nazivom Metro Water Initiative, kako bi skrenula pažnju oko 24 miliona kupaca i više od 150.000 zaposlenih širom sveta na problem nedostatka čiste vode i na njenu odgovornu upotrebu. Osnovni cilj Metro Water Initiative je da pokrene niz partnerstava i aktivnosti u zajednicama širom sveta, kako bi se ova sve kritičnija globalna situacija počela efikasno rešavati.

Pored bliske saradnje sa svojim dobavljačima na lokalnom i globalnom nivou, Metro je prošle godine ušao i u višegodišnje partnerstvo sa međunarodnom fondacijom One Drop, sa ciljem da značajno doprinese jačanju i stabilnosti ove inicijative.

U Srbiji i ove godine u susret Svetskom danu vode, Metro Cash&Carry je zajedno sa svojim partnerima kao što su Henkel, Barilla, Wrigley, Mars, Rosa, Diageo i Oreo sproveo niz edukativnih i komercijalnih aktivnosti, koje za cilj imaju pomaganje u rešavanju ovog globalnog problema. Jedna od njih bio je i edukativni konkurs na temu Svetskog dana voda, čiji je osnovni cilj bio širenje svesti o značaju vode, ali i ukazivanje na probleme sa kojima se ljudi širom sveta susreću zbog nedostatka ovog resursa.