STORA ENSO I TETRA PAK ISTRAŽUJU MOGUĆNOST IZGRADNJE LINIJE ZA RECIKLAŽU UPOTREBLJENE KARTONSKE AMBALAŽE ZA NAPITKE

2342020-tetra-pakk

23. XI 2020. | Kompanije Stora Enso i Tetra Pak udružuju snage kako bi istražile mogućnost izgradnje nove linije za reciklažu i značajno povećale obim reciklaže upotrebljene kartonske ambalaže za napitke u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ova dva partnera pokreću studiju izvodljivosti kojom će biti procenjena mogućnost izgradnje linije za reciklažu upotrebljene kartonske ambalaže za napitke (UBC – Used Beverage Cartons) velikog kapaciteta u Ostrołęka fabrici kompanije Stora Enso u Poljskoj. Kompanija Stora Enso bi razvlaknjivala i izdvajala drvna vlakna iz upotrebljene kartonske ambalaže za napitke u Ostroleka fabrici i koristila reciklirana vlakna kao sirovinu, dok bi kompanija Tetra Pak obezbedila reciklažu i ponovnu upotrebu polimera i aluminijuma koje će obrađivati partnerska kompanija. Ukoliko se realizuje, godišnji kapacitet nove linije za reciklažu bio bi 50.000 tona UBC-a. To bi predstavljalo značajno unapređenje kapaciteta za reciklažu kartonske ambalaže za napitke na evropskom nivou, čime bi se procenat reciklaže na tržištima Evrope značajno povećao sa današnjih 51%. U prvoj fazi materijal za reciklažu dolazio bi iz upotrebljene kartonske ambalaže za napitke u zemljama centralne i istočne Evrope.

“Nova linija bi predstavljala sledeći korak u povećavanju stepena cirkularnosti ambalaže i pomogla povećanju cirkularnosti brendova naših klijenata. Kartonska ambalaža za napitke se danas u Evropi reciklira u velikoj meri, a mi želimo da iskoristimo naše znanje o vlaknima i drvnoj građi kako bismo promovisali i ubrzali reciklažu i prikupljanje upotrebljene kartonske ambalaže za napitke. U našoj proizvodnji u Ostrołęka fabrici već se koriste reciklirani materijali (OCC). Sada želimo da dodatno razvijemo sistem za reciklažu koji već dobro funkcioniše i uvedemo u upotrebu visokokvalitetna UBC vlakna”, istakao je Marku Luoto, potpredsednik za LPB Aseptic i CUK u kompaniji Stora Enso.

“Saradnja sa našim partnerima na nivou celog lanca vrednosti je naš prioritet broj jedan u pogledu unapređenja prikupljanja i reciklaže upotrebljene kartonske ambalaže za napitke. Uvereni smo da će nam ovo partnerstvo omogućiti da unapredimo evropsku infrastrukturu za reciklažu i dodatno povećamo procenat reciklaže UBC u regionu. Samo kroz sinergiju kao što je ova bićemo u mogućnosti da predvodimo transformaciju održivosti i dostignemo cirkularnu ekonomiju sa niskim sadržajem ugljen-dioksida”, dodao je Gijom Laturet, direktor kompanije Tetra Pak za Istočnu Evropu.

Očekuje se da će studija izvodljivosti biti završena za šest meseci, nakon čega će eventualna odluka o projektu i vremenski okvir biti potvrđeni.