Sredstva za čišćenje nameštaja

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 61, jun 2009.)

 

Sredstva za čišćenje neamštaja su dans nezobilazni proizvod u svakom domaćnistvu koje drži do nege svog pokućstva i na taj način očuvanja novca uloženog u isto, na što duži period. Trend je da se potrošači, a samim tim i trgovci, sve više okreću sredstvima kojima se površine u domaćinstvu mogu očistiti za što kraći vremenski period, a da pritom nema nikakvih problema u vezi sa aplikacijom samog proizvoda – ide se na sredstva koja omogućavaju čisćenje u jednom do dva poteza, tipa ‘prsneš i mahneš’.

Žižak – neprijatelj drvenog nameštaja
Kada se govori o sredstvima za čišćenje nameštaja još uvek je prva asocijacija drveni nameštaj i briga o njemu, ali kao što znamo danas se, osim od drveta, nameštaj pravi i od raznih drugih materijala. U davna vremena, međutim, drveni nameštaj je uglavnom bio obeležje bogatih slojeva, obično velikh zemljoposednika i crkvenih verodostojnika. Za njih su, uz korišćenje posebnih tehnika, izrađivani komadi nameštaja od drveta, neretko optočeni raznim drugim materijalima od sedefa pa do zlata, što je pored obeležja luksuza, u isto vreme predstvaljlo i zaštitu drveta od propadanja. Najveći neprijatelj takvom nameštaju je bio insekt najpoznatiji kao žižak koji je često umeo da pojede neprocenjive umetničke komade. Proizovđači nameštaja su se dosetili, pa su u postupku pravljenja nameštaja vešti majstori koristili premaze na bazi biljnih smola koje su predstavljale zaštitu od napasnika.

Pčelinji vosak i šelak
Drugi veliki problem koji je tek u poslednje verme rešen jeste vlažnost ili suvoća drveta, koji dovode do propadanja nameštaja od drveta. Upravo zbog ova dva problema kao i želje da nameštaj bude na dodir nežan i gladak, odnosno da ne zapinje, nastaju prvi namazi od pčelinjeg voska. Njegova uloga je da zatvori pore na drvetu kako bi se proces sušenja zaustavio i ujedno da samu površinu učini što lepšom i prijatnijom. Upoerdo su se razvili još neki namzi, od kojih se jedan još uvek kosriti kod ručno rađenog nameštaja – šelak koji se dobija od ljuspe pasulja iz afrike i mešavine alkohola i drugih sastojaka koji daju drvetu specifičnu žutu boju, a ujedno ga štite i čine glatkim.

Zamena voska silikonima
Do prve industrijske proizvodnje sredstava za čišćenje nameštaja dolazi krajem 19. i početkom 20. veka, uporedo sa prvom masovnijom proizvodnjom samog nameštaja. Potreba za proizvodima za negu nameštaja raste, a prvi proizvođači su potekli upravo iz radionica za preradu voska. Naravno, daljom industrijalizacijom i razvojem tehnologije, kao i sve većom zastupljenošću hemijske industrije na bazi prerade nafte i naftnih derivata dolazi i do pronalska raznih drugih hemiskih jedinjenja koja uspešno zamenjuju vosak, koji se uzimao iz prirode i zbog toga bio veoma skup, jeftinijim silikonima.

Bum 80-tih i 90-tih
Razvija se i sve veći broj drugih materijala, kao što su staklo, pvc – razni oblici plastike, keramika, metal – aluminijum, koji u domaćinstvima zamenjuju do tada neprikosnoveno drvo. Sredstva za čišćenje nameštaja doživljavaju pravi bum od 1960-tih godina pa na ovamo. Druga polovina osamdesetih i početak devedesteih najznačajniji su za količinsku prodaju sredstava za čišćenje nameštaja, jer je te godine obeležila masovna proizvodnja i velika potražnja za jeftinim i lako sklopivim nameštajem. Nameštaj postaje dostupan svima, a samim tim raste i potreba domaćinstava za sredstvima koja će ga održati čistim.

Današnja sredstva
Sredstva za namestaj koja se danas prodaju gotovo da ne poznaju vosak kao sirovinu, jer je zbog modernizacije sve mnaje nameštaja od punog drveta ostalo u domovima, a pogotovo onog koji nije lakiran i koji je zahtevao negu tog tipa. Možemo reći da se današnja sredstva za nameštaj dele na sredstva za čišćenje i uklanjanje prašine kao i sprečavanje stvaranja iste, sa ‘antidust’ – ‘antistatic’ efektima, kao i na sada mali segment sredstava koja neguju, te i na sve više rastući segemnt sredstva namenjenih modernom nameštaju koji je najčešće od metala i stakla.

Pakovanja
Najčešća pakovanja su sprejevi od 300ml na bazi silikona, sa raznim mirisnim notama, dok su sredstva na bazi voska ili bademovog ulja, poznata po svojim izuzetnim svojstvima za negu i zaštitu, još uvek najčešće u pakovanju od 250ml. U trećoj grupi dominiraju pakovanja 350ml – 500ml, koja su po sastavu slična sredstvima za čišćenje prozora i glatkih površina, s tim da imaju bolji miris i antistaitčki efekat. U poslednje vreme, u trendu su ‘dast cleaneri’ koji sve više zamenjuju hemijske proizvode čijia uloga je bila da pruže negu, povrate svežinu površini na koju se nanose i da daju svežinu prostoru u kome se čisti, te da omoguće manje taloženje prašine u međuperiodu i time sam period do ponovnog čišćenja produžuje.

Predrag Todorovic,
Authorized BDM for Central&East Balkan, Erdal GmbH