SINAGOGA: PRIHOD U 2023. GODINI

2. IV 2024 | Sinagoga doo Sombor, veleprodaja i maloprodaja prehrambene robe, ostvarila je u 2023. godini prihod od 8,5 milijardi dinara što je povećanje od 3% u odnosu na 2022. godinu. Rast od 10% je ostvaren u veleprodaji i maloprodaji, ali je kod uvoza robe ostvaren pad prodaje od 40% i to zbog smanjenja količina, ali i nižih nabavnih cena. Ostvarena dobit je manja za 20%, kao posledica sve većih troškova i manje razlike u ceni.

2023. godina je bila veoma izazovna za poslovanje i činjeni su brojni napori da se predvide fluktuacije na tržištu i roba i cena. Prilagodjavanje je bilo na dnevnom nivou, a odluka je bila da se sve uradi što tržište nalaže da ostanu konkurenti i zadrže postojeće kupce. Odmah na početku godine doneta je odluk da ’žrtvuju’ deo profita i više se bave zadovoljenjem tražnje ne vodeći se primarno zaradom s obzirom da je i konkurencija bila vrlo aktivna u nalaženju načina da se vrše cenovni pritisci u svim segmentima poslovanja.

Maksimalno je smanjen nivo zaliha, ubrzano kreiranje trebovanja i vodilo se računa kada su u pitanju nabavne cene. Rashodna strana je povećana po svim osnovama zbog rasta plata zaposlenih, troškova logistike, cena energenata i održavanja opreme.

Nivo investicija je u 2023. godini bio znatno niži od višegodišnjeg proseka jer zbog neizvesnosti prihodne strane i visokih kamatnih stopa nisu želeli da se suviše izlažu riziku narušavanja likvidnosti.

Za 2024. godinu u Sinagogi su veoma suzdržani u prognozama, jer očekuju vrlo izazovnu godinu, a planiran je rast prihoda od 5%.