SARADNJOM USAID-A I MINISTARSTVA TRGOVINE KA JAČANJU ELEKTRONSKE TRGOVINE U SRBIJI

16. VI 2019 | U četvrtak, 13. juna 2019 USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj zajedno sa eCommerce asocijacijom Srbije i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija organizovao je konferenciju na kojoj je predstavljen potencijal za rast elektronskog trgovanja u Srbiji.

“Elektronska trgovina predstavlja nov kanal kroz koji mali biznisi u Srbiji mogu da povećaju svoju prodaju i promet unutar granica Srbije ali i van njih i tako se povežu sa regionalnim i međunarodnim tržištima”, rekao je Gregori Olson, zamenik direktora USAID-ove kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj u Srbiji. “Ministarstvo trgovine i USAID zajedno su sproveli studiju koja identifikuje regulatorne ali i psihološke prepreke za elektronsku trgovinu. Uklanjanje ovih prepreka biće veoma korisno i za male i za velike kompanije i pomoći će unapređivanju kretanja robe, usluga i novca kako unutar tako i van granica Srbije”, dodao je Olson.

Partnerstvo USAID-a i Ministarstva trgovine obuhvata i podršku novoosnovanoj E-Commerce asocijaciji Srbije, čiji ciljevi su promocija šire upotrebe elektronske trgovine od strane kompanija i potrošača u Srbiji.

“Cilj novih zakonskih rešenja koje je pripremilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i programskih i promotivih aktivnosti na planu razvoja elektronske trgovine u Republici Srbiji, jeste da ostvarimo maksimalne benefite za našu ekonomiju ali i za naše društvo u celini. Zbog toga je posebno značajna podrška USAID-a, kao i uključivanje i udruživanje privrednika koji su prepoznali u ovoj oblasti ne samo šansu za unapređenje sopstvenog poslovanja, već i šansu za ukupan privredni rast Srbije”, rekla je Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržava ovu inicijativu kao deo svojih širih nastojanja usmerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja za mikro, mala i srednja preduzeća u Srbiji. Nalazi studije o elektronskoj trgovini u Srbiji biće dostupni na sajtu: www.saradnja.rs.