REZULTATI ISTRAŽIVANJA POKAZUJU VELIKU RAZNOLIKOST I ZNAČAJAN POTENCIJAL ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

8. III 2019 | 

  • U okviru svog reprezentativnog istraživanja ‘Međunarodna studija samostalnog poslovanja’, koje je obuhvatilo deset zemalja, Metro je zaključio da 40% svih ispitanica – žele da postanu samostalne preduzetnice. Ipak, samo 3% njih misli da je veoma izvesno da će započeti sopstveni biznis.
  • Na međunarodni Dan žena, Metro želi da istakne svu raznolikost samostalnih preduzetnica, kao i razloge zbog kojih su započele sopstveni biznis.
  • 79% preduzetnica smatra da su digitalni alati od presudnog značaja u njihovom svakodnevnom poslovanju.

Metro Međunarodna studija samostalnog poslovanja nastoji da bolje razume karakteristike nezavisnog poslovanja širom sveta. Prvi put pokrenuta 2017. godine, studija se u svom drugom izdanju bliže osvrće na percepcije žena – kako onih koje već imaju samostalni biznis, tako i na one koje sanjaju da isti pokrenu. Kako bi stekla dublji uvid u svakodnevno iskustvo samostalnih preduzetnika, ali i sliku koju o njima ima šira javnost – kompanija Metro je ispitala 10.000 ljudi, u 10 zemalja, i među njima 1.500 vlasnika biznisa. “Metro kao jednu od osnovnih svrha svog poslovanja postavlja podršku samostalnom biznisu, i zbog toga posebno vodimo računa o preduzetnicima i njihovim potrebama. Na međunarodni Dan žena želimo posebno da proslavimo žene preduzetnice širom sveta. Njihov uspeh je ključan za dinamične i raznolike zajednice. Naše istraživanje pokazuje da bez obzira na razlike u ličnim aspiracijama i izazovima – postoje stvari koje preduzetnice širom sveta imaju zajedničko, i te odlike mogu pomoći svakome ko želi da postane samostalni preduzetnik”, izjavio je Filipe Palaci, glavni operativni menadžer u kompaniji Metro AG.

 

Mnoge žene bi volele da imaju sopstveni biznis – ali samo mali broj njih misli da će se njihovi snovi pretvoriti u stvarnost

40% svih žena koje su bile obuhvaćene istraživanjem, želi da pokrene sopstveni biznis. Međutim, samo 3% žena smatra da će se to zaista i desiti. Ovakvi rezultati jasno pokazuju neiskorišćeni potencijal ženskog preduzetništva. Jaz između želja i očekivanja se značajno razlikuje u 10 zemalja obuhvaćenih istraživanjem. Najveći je u Rumuniji, a najmanji u Češkoj. Globalno posmatrano žene u Indiji su najoptimističnije u pogledu toga da će pokrenuti sopstveni biznis (31%), dok u Nemačkoj samo 2% žena smatra da će vrlo verovatno postati vlasnice biznisa u budućnosti.

Postoje različita mišljenja o tome koje su najveće prepreke koje sprečavaju žene da ostvare svoj san o pokretanju sopstvenog biznisa. Tako su, na primer, poteškoće u finansiranju jedan od glavnih problema. Prethodno istraživanje bavilo se detaljnije izazovima žena vlasnica samostalnog biznisa, dok nam ova verzija pruža priliku da se usredsredimo na ono što karakteriše žensko preduzetništvo, kako bi ohrabrili druge da preduzmu korake u pokretanju sopstvenog biznisa.

 

Vlasnice biznisa su raznolike i ne obaziru se na stereotipe

Vlasnici samostalnog biznisa su raznoliki koliko i poslovi koje vode. Tako recimo, ne postoji primer za ‘pravo’ doba za pokretanje vlastitog posla. Istraživanje je utvrdilo da je 49% žena vlasnica samostalnog biznisa mlađe od 45 godina, dok ih je 51% starije od 45 godina. Takođe, pored činjenice da još uvek ima mnogo toga što može da se uradi da bi se poboljšala kompatibilnost – čak 65% žena koje imaju sopstveni biznis imaju i porodicu sa decom. Činjenica da 88% vlasnica biznisa kaže da bi ponovo pokrenula sopstveno poslovanje, pokazuje da velika većina ispitanica smatra da su započinjanjem samostalnog biznisa donele pravu odluku.

 

Velika većina žena preduzetnica misli da su digitalni alati od ključnog značaja za uspešno vođenje posla

Značajan procenat ispitanih preduzetnica – 79% njih – smatra da su digitalni alati neophodni za samostalno vođenje biznisa na dnevnom nivou – bilo da je reč o podršci u reklamiranju proizvoda i usluga, ili jednostavno efikasnijem poslovanju koje štedi vreme. Međutim, samo 38% ispitanih ima zvaničan sajt za svoj biznis, ali zato 47% koristi društvene medije u poslovanju. Ovakvi rezultati se preslikavaju i na percepciju kupaca i korisnika – većina svih ispitanika u istraživanju je izjavila da je teško doći do informacija o nezavisnom poslovanju (63% ispitanika), kao i da nije dovoljno vidljivo on-line (66%).

“Jedan od načina na koji Metro nastoji da reši ovaj deo prepreka – jeste niz digitalnih rešenja koje nudimo samostalnim preduzetnicima. Tako smo 2016. godine pokrenuli inicijativu Dan sopstvenog poslovanja, koji od tada obeležavamo svakog drugog utorka u oktobru. U pitanju je dan posvećen vlasnicima samostalnih biznisa i njihovim uspesima”, navodi se u saopštenju kompanije Metro.