PR: UNAPREĐENA KARTICA ‘SA NAMA NA PUTU’ – INOVATIVNA USLUGA ZA NEOMETANO POSLOVANJE

20. VI 2019. | Vodeći se savremenim globalnim trendovima na tržištu, kao i kontinuiranim nastojanjima kompanije da svojim korisnicima pruži neophodnu podršku, NIS je osmislio jedinstven  način da unapredi karticu lojalnosti ‘Sa nama na putu’ dodajući joj platnu funkciju, kao i mogućnost odloženog plaćanja  za gorivo i asortiman na benzinskim stanicama i to do  15-og u narednom mesecu.

Inovativno rešenje koje je razradio NIS u saradnji sa Sberbank Srbija ogleda se u jednostavnom i brzom procesu podnošenja zahteva. Potrošač celokupnu proceduru oko dobijanja platne ‘Sa nama na putu’ kartice lojalnosti može da završi na određenim NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama, odnosno bez odlaska u Sberbanku ili potrebe za dostavljanjem obimne dokumentacije. Ujedno je olakšana i mogućnost izmirenja obaveza na kartici jer potrošač sva dugovanja može da podmiri na NIS Petrol i GAZRPOM benzinskim stanicama, bez dodatnih nadoknada, ili uplatom sa računa korisnika putem e-bankinga ili m-bankinga, odnosno uplatom u pošti ili u banci.