NESTLÉ UBRZAVA NAPORE DA POVEĆA BROJ ŽENA NA RUKOVODEĆIM POZICIJAMA DO 2022.

8. III 2019 | Kompanija Nestlé predstavila je akcioni plan čiji je cilj da poveća broj žena na rukovodećim pozicijama na globalnom nivou, a koji dodatno ističe i nadograđuje posvećenost kompanije pružanju jednakih mogućnosti za sve zaposlene.

Poslednjih godina Nestlé je već ostvario napredak na tom području, pa tako na rukovodećim pozicijama danas radi 43% žena. U okviru novog Plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (Gender Balance Acceleration Plan), kompanija će posebnu pažnju posvetiti naporima da u okviru 200 najviših rukovodećih pozicija poveća procenat žena sa dosadašnjih 20% na 30% do 2022. godine.

Mark Schneider, izvršni direktor kompanije Nestlé, ističe: “Radimo ispravnu stvar. Verujemo da će veći diverzitet zaposlenih, sa više žena u vrhu kompanije, ojačati našu inkluzivnu kulturu i učiniti Nestlé još boljom kompanijom za rad. Postavljamo ciljeve koje možemo meriti, kako bismo bili odgovorni prema sebi”.

U Adriatik regionu, Nestlé zapošljava 717 osoba, od kojih su 57% žene, a 43% muškarci. Kada govorimo o rukovodećim pozicijama, 62% ovih mesta zauzimaju žene, a 38% muškarci.

“Rodna ravnopravnost je ključna komponenta Nestléovog pristupa različitosti i inkluzivnosti. Kompanija Nestlé u Adriatik regiji odražava ovaj pristup. Različitost i inkluzivnost su deo naše kulture i dokazano motivišu i angažuju zaposlene, što dovodi do visokih performansi i inovacija. To je način na koji poslujemo i jedan je od načina na koji Nestlé živi svoje vrednosti”, izjavila je Yana Mikhailova, regionalna direktorka tržišta jugoistočne Evrope kompanije Nestlé.

Brinući se o rodnoj ravnopravnosti u svim oblastima ljudskih resursa, Nestlé je nedavno uključen u Bloombergov  indeks rodne ravnopravnosti (GEI) iz 2019. Kompanija koristi ovaj povoljn momenat kako bi postavila nove ciljeve i pokrenula dodatne akcije u ovoj oblasti.

Nestlé-ov Plan za unapređenje rodne ravnopravnosti jača već postojeću posvećenost kompanije ovom cilju – i žene i muškarci imaće ključnu ulogu u poboljšanju ovog procesa i stvaranju još boljeg mesta za rad.

Nestlé-ov Plan za unapređenje rodne ravnopravnosti uključuje:

 

  • Podršku svim menadžerima u negovanju inkluzivnog radnog mesta, kao i sigurnost da su rukovodioci svesni pristrasnosti koje mogu uticati na prosuđivanje;
  • Ohrabrivanje korišćenja Nestlé programa plaćenog roditeljskog odsustva, kao i politiku fleksibilnog rada u svim Nestlé kompanijama;
  • Unapređenje mentorskog i sponzorskog programa, kako bi se žene sa velikim potencijalom pripremile za rukovodeće funkcije;
  • Zapošljavanje i unapređenje više žena na rukovodećim pozicijama;
  • Praćenje rezultata kako bi se promovisala rodna ravnopravnost i osigurao napredak u ovom polju;
  • Nastavljanje napora da se promovišu jednaka primanja i uklone okolnosti koje utiču na jaz u visini primanja žena i muškaraca;
  • Izveštavanje o napretku u ovim oblastima u okviru Nestlé-ovog godišnjeg izveštaja ‘Stvaranje zajedničkih vrednosti’.