Marko Abramović, Vital AD

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 145, januar-februar 2017)

 

Pomaci u svim segmentima poslovanja

 

U poslednje dve godine realizovani su projekti u vezi sa revitalizacijom pogona energetike i prerade sirovina, gde su značajno podignuti efikasnosti kapacitet u odnosu na prethodni period. Planovi za naredni period su vezani za dalje povećanje kapaciteta i povećanje efikasnosti u preradi sirovina, kao i za modernizaciju rafinerije…

Razgovarala: Marija F. Šmit

Vital a.d Vrbas, čiji je većinski vlasnik krajem 2005. postao Invej, predstavlja jednog od najvećih proizvođača hrane u zemlji. To je fabrika čija je proizvodnja ulja, margarina, biljne masti, biljnog mrsa, majoneza i kečapa zasnovana na najsavremenijim tehnologijama. Primenom rigoroznog sistema kontrole kvaliteta svih proizvoda uvođenjem sistema kvaliteta ISO 9001, kao i HACCP sistema, korišćenjem sopstvene laboratorije po ISO 17025, i primenom savremenih metoda aplikacije najnovijih tehničkih dostignuća u razvoju proizvoda, Vital danas ostvaruje svoj cilj učvršćivanja postojećih i zauzimanja novih tržišnih pozicija. Vital a.d. se prostire na oko 16 hektara i ima nešto više od 300 zaposlenih. O poslovanju kompanije i planovima za naredni period razgovarali smo sa Markom Abramovićem, generalnim direktorom Vitala a.d Vrbas.

Kolikim i kakvim proizvodnim kapacitetima danas raspolaže najstariji proizvođač ulja i biljnih masti na Balkanu? Kolika je godišnja proizvodnja po kategorijama?

Kapacitet fabrike je proizvodnja oko 60.000 tona ulja i oko 70.000 tona proizvoda iz asortimana biljnih masti, margarina, majoneza i kečapa. Godišnja proizvodnja je značajno uslovljena dostupnošću i cenom sirovine, kao i uslovima na tržištu i ona može značajno da varira na godišnjem nivou.

Da li je u poslednje vreme bilo ulaganja u proizvodnju i kakvi su dalji planovi u tom smislu?

U poslednje dve godine realizovani su projekti u vezi sa revitalizacijom pogona energetike i prerade sirovina, gde su značajno podignuti efikasnost i kapacitet u odnosu na prethodni period. Planovi za naredni period su vezani za dalje povećanje kapaciteta i povećanje efikasnosti u preradi sirovina, kao i za modernizaciju rafinerije. Predviđena su i ulaganja u podizanje kapaciteta prijema sirovine i smeštajne kapacitete za nus proizvode (sačmu).

Odakle potiču sirovine koje se koriste u proizvodnji i na koji način potrošačima, koji su danas sve zainteresovaniji za poreklo i sastav proizvoda, garantujete zdravstvenu ispravnost i kvalitet?

Suncokret i soja koji se prerađuju u fabrici potiču isključivo iz domaće proizvodnje i moraju biti deklarisani kao NON GMO sirovine. Laboratorijskim ispitivanjima u fabrici, kao i dodatnim ispitivanjima od strane akreditovanih eksternih labratorija garantujemo zdravstvenu ispravnost proizvoda, a stroga kontrola kvaliteta ulaznih sirovina i tehnološka disciplina garantuju kvalitet gotovih proizvoda.

Kakve pozicije Vitalovi proizvodi danas zauzimaju na srpskom tržištu i da li ste njima zadovoljni?

Vitalovi proizvodi su dobro poznati potrošačima na domaćem tržištu i u svakoj od kategorija smo među liderima. Siguran sam da imamo još potencijala, naročito u širenju asortimana, s obzirom na to da je Vital prepoznatljivo ime, kako na domaćem tržištu tako i u regionu.

Koje sve marketinške alate koristite kako biste podržali nastup svojih proizvoda na tržištu? Kako se ‘borite’ sa konkurencijom?

Naša strategija će prvenstveno biti usmerena na aktivnosti na mestu prodaje kako bismo imali što direktniji kontakt sa potrošačima. Stojim pri stanovištu da ovakva komunikacija sa potrošačima daje najbolje rezultate i pruža merodavne informacije sa tržišta na osnovu kojih se razrađuju i druge prodajne strategije. Sa konkurencijom se ne borimo, već ih veoma poštujemo. Trudimo se da se što više približimo potrošaču, da zazumemo njegove potrebe, a on je taj koji će da odluči u krajnjoj liniji. Ovaj odnos je dugoročnog karaktera.

Nedavno ste organizovali nagradnu igru za potrošače, kakvi su bili njeni rezultati i koliko ovakve aktivnosti, generalno,
utiču na prodaju?

U 2016. godini smo imali više ovakvih aktivnosti i svaka od njih je ispunila naša očekivanja i planove. Ovakva interakcija sa potrošačima stvara čvršće veze i podstiče lojalnost prema proizvodu ili brendu. Rezultati prodaje su višestruko uvećani u terminu trajanja nagradne igre u odnosu na redovnu prodaju.

Kroz koje maloprodajne kanale se Vitalovi proizvodi najbolje prodaju? Na koji način se trudite da unapredite odnose sa trgovcima i da za vaše proizvode obezbedite što bolja mesta na policama?

Vital ima izbalansiranu prodaju kroz sve kanale. Ovaj odnos prati trend učešća tradicionalne trgovine u odnosu na modernu. Trudimo se da sa našim partnerima imamo otvorenu i iskrenu komunikaciju. Sagledavamo situaciju i pokušavamo zajednički da se prilagodimo zahtevima i uslovima na tržištu.

Recite nam nešto o izvoznim aktivnostima. Koji procenat proizvedenog se izveze i u koje zemlje?
Da li su u planu neka nova tržišta?

Oko polovine proizvodnje se izveze na tržišta regiona. S obzirom na naše kapacitete i učešće transporta u troškovima, imperativ je da se maksimalno posvetimo postojećim tržištima i da tu povećamo i učvrstimo svoje prisustvo.

Kakve rezultate je Vital zabeležio u 2016. godini?

Evidentni su pomaci u svim segmentima poslovanja. U sezoni 2016/2017. ćemo preraditi oko 90.000 tona uljarica, što je značajno iznad proseka prerade u prethodnih 40 godina. Posebno je značajno što smo u kategoriji margarina osvarili značajno bolje rezultate u odnosu na prethodne godine, imajući u vidu da na tržištu postoji trend pada ove kategorije kod svih maloprodavaca.

Kakvi su planovi i očekivanja od 2017? Da li se možemo nadati nekim novim proizvodima?

U prethodnoj godini smo završili sa redizajnom kečapa i margarina što je značajno uticalo na rast prodaje ovih kategorija. U prvoj polovini godine ćemo završiti redizajn u kategoriji majoneza. Takođe, proširujemo asortiman u kategoriji stonih margarina. Imamo u planu uvođenje nove linije proizvoda za decu pod brendom Rastimo do kraja godine. Razmatramo i proširenje asortimana u kategoriji kremova za kuvanje na biljnoj bazi. U svakom slučaju, prioritet je optimizacija postojećeg asortimana uz eventualni ulazak na tržište kategorija koje imaju značajan potencijal.

Šta kompanija radi po pitanju očuvanja životne sredine i podrške zajednici u kojoj posluje?

Ono što je u prethodnoj godini urađeno na očuvanju životne sredine je značajno povećanje tehnološke discipline. Očekuju nas ulaganja u nabavku opreme i revitalizaciju pogona u vezi sa prečišćavanjem otpadnih voda i gasova. Prethodne godine smo bili angažovani u lokalnoj zajednici pomažući aktivnosti u školama, vrtićima i sportskim kolektivima. To je naša obaveza i smatram da je veoma bitna oblast delovanja, a ove godine ćemo biti i aktivniji na tom planu. Takođe, ljubiteljima likovne umetnosti smo dali priliku da na izložbama u Vrbasu, Bečeju, Bačkoj Palanci i Beogradu uživaju u delu zbirke ‘Vitalovi suncokreti’ iz fundusa Vitalove kolekcije od stotinak slika najznačajnijih likovnih stvaralaca sa ovog područja. Tradicionalno dodeljujemo nagradu za književno delo na konkursu ‘Zlatni suncokret’ koja je ustanovljena pre više od 20 godina i koja predstavlja jednu od najznačajnijih nagrada u ovoj oblasti u regionu, s obzirom na kredibilitet stručnog žirija i dosadašnjih laureata. Pomažemo i organizaciju rukomentnog kampa ‘Rastimo’ čiji je suosnivač bio i Vital, sa tradicijom dugom više od 20 godina, u kome svake godine boravi preko
2.000 dece iz zemlje i inostranstva. Postali smo oficijalna podrška Vaterpolo savezu Srbije o čijim uspesima i trofejima nije potrebno trošiti reči. Nadam se da će nam saradnja sa vaterpolistima biti još jedan podstrek i motiv, jer je na njihovom primeru evidentno da ništa nije nemoguće i da je ključ uspeha timski rad, optimizam i pozitivna energija.