KOMPANIJA NESTLÉ OBJAVILA REZULTATE ZA PRVIH DEVET MESECI 2019. GODINE

17. X 2019. | Organski rast u posmatranom periodu iznosio je 3,7%, sa nastavkom snažnog stvarnog unutrašnjeg rasta (Real Internal Growth, RIG) od 3%, kao i određivanjem cena od 0,7%. Rast je podržan snažnim zamahom u Sjedinjenim Američkim Državama i poslovanjem brenda Purina PetCare.

Ukupna prijavljena prodaja uvećana je za 2,9% na 68,4 milijarde švajcarskih franaka, u poređenju sa istim vremenskim periodom prošle godine kada je iznosila 66,4 milijarde švajcarskih franaka. Neto akvizicije imale su pozitivan uticaj od 0,7%, a promena deviznog kursa umanjila je prodaju za 1,5%.

Centralna i istočna Evropa imale su organski rast od oko 5% sa snažnim stvarnim unutrašnjim rastom. Određivanje cena bilo je negativno.

Nestlé Upravni odbor odlučio je da raspodeli iznos od čak 20 milijardi švajcarskih franaka akcionarima kompanije u periodu od 2020. do 2022. godine, uglavnom u obliku otkupa akcija.

Potvrđene su smernice za celu 2019. godinu. Očekuje se organski rast od oko 3,5% i marža osnovne trgovinske operativne dobiti za celu godinu od 17,5% ili više.

Mark Schneider, generalni direktor kompanije Nestlé, ističe: “Zadovoljni smo rezultatima koje smo ostvarili u prvih devet meseci ove godine, kao i time što smo napravili dodatne korake ka našim finansijskim ciljevima za 2020. godinu. Rast kompanije Nestlé podržan je ulaganjem u naše robne marke, a disciplinovana izvršenja i brze inovacije dodatno su doprinele poboljšanom organskom rastu i profitabilnosti. Tokom trećeg tromesečja nastavili smo sa uvođenjem Starbucks proizvoda koji su sada dostupni u 34 zemlje širom sveta. Mudrim ulaganjima i disciplinovanim pristupom akvizicijama, naš model za kreiranje vrednosti generiše isplativi rast i atraktivne novčane prihode za naše akcionare”.