ISTRAŽIVANJE: Građani Srbije primenjuju koncept ‘smanjenja štetnosti’ iako nisu čuli za njega

26. VII 2021 | U nedavno sprovedenom istraživanju agencije Faktor plus na temu smanjenja štetnosti, čak 65 odsto ispitanika je odgovorilo da primenjuje ovaj koncept u svom svakodnevnom životu, kako bi smanjili negativne posledice rizičnog ponašanja.

Naime, na pitanje: “Da li znate šta je koncept smanjenja štetnosti”, tek 7 odsto ispitanika odgovorilo je pozitivno. Ali nakon što je anketar definisao ‘smanjenje štetnosti’ kao pokušaj da se smanje negativni efekti rizičnog ponašanja, za one osobe koje nisu spremne da se tog ponašanja potpuno odreknu, primera radi – korišćenje krema za sunčanje, konzumiranje hrane bez šećera ili zamena cigareta alternativnim proizvodima, čak 65 odsto je odgovorilo da zapravo ovu metodu i poznaje i primenjuje bar u nekom segmentu svog života.

Konkretno, nešto više od 3/4 punoletnih ispitanika izjasnilo se da bira manje štetne proizvode kada je u pitanju ishrana, dok je svaki treći ispitanik odgovorio da koristi alternative pušenju i isto toliko pribegava ovom konceptu prilikom konzumiranja bezalkoholnih pića.

“Da li možete da navedete industrije koje su počele sa primenom koncept smanjenja štetnosti?”, je pitanje na koje je više od pola ispitanika prepoznalo prehrambenu, 42% duvansku i jedna trećina kozmetičku industriju. A na pitanje:  “Koja su to naučna i tehnološka dostignuća omogućila smanjenje štetnosti i razvoj manje štetnih alternativa?”, odgovori su bili sledeći – više od 50% anketiranih se izjasnilo da su to manje štetne alternative konvencionalnim cigaretama, elektronske cigarete ili uređaji koji zagrevaju, a ne sagorevaju duvan. Takođe, identičan procenat ispitanika smatra da su proizvodi za dijabetičare, bezglutenski proizvodi, prirodni sokovi i proizvodi bez masti i šećera najviše doprineli razvoju koncepta smanjenja štetnosti.

Istraživanje je pokazalo da ispitanici (njih 85%) očekuju od državnog sektora da javnim kampanjama, edukacijom i zakonskim regulativama podstaknu građane da prihvate i počnu da koriste tehnološka i naučna dostignuća koja omogućavaju smanjenje štetnosti i posledično očuvanje javnog zdravlja.

Ovi rezultati su ishod istraživanja koje je Agencija Faktor Plus sprovela prilikom terenskog ispitivanja na uzorku od 1.000 punoletnih ispitanika, različite dobi, pola i obrazovanja.