HRANA ZE BEBE

FokusHranaZaBebe

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 178, jun 2020)

 

Kompanije u ovoj industriji svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivaju na podmirenju potreba savremene porodice za zdravom dečijom hranom. U odnosu na isti period godinu dana ranije, količinska prodaja hrane za bebe na tržištu Srbije je u porastu – vrednosno 10,3%, količinski 4,9% i komadno 10,5%, pokazuju podaci agencije Nielsen.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Kako bebe vremenom usvajaju čvrstu hranu jer majčino mleko više ne može da zadovolji njihove nutritivne potrebe, roditelji se svakodnevno suočavaju sa problemom pronalaženja dovoljno raznovrsne hrane za svoje najmlađe. S druge strane, proizvođači se trude da odgovorno i kvalitetno odgovore na izazove koje im nalaže industrija hrane za bebe.

Počev od prve kašike, način na koji kreiramo plan ishrane dugoročno utiče na zdravlje beba. Osim što izgrađuje metabolizam, konzumacija čvrste hrane jedan je od ključnih faktora za pravilan razvoj deteta jer ih navodi da ispravno žvaću, čime razvijaju desni i mišiće koji su im potrebni za artikulaciju govora. Većina roditelja postepeno prelazi na ‘čvrstu ishranu’ kada njihove bebe napune šest meseci. Griz i cerealije uživaju najveće poverenje kada su u pitanju nutritivne vrednosti, ali i zbog svoje mekane strukture često predstavljaju prvi izbor prilikom navikavanja beba na novi režim ishrane.

Baby food wet je, tako, dominantan na tržištu hrane za bebe (51,8%), potom se iza njega nalaze cerealije (24,1%), griz (14,5%), baby drinks (9,5%) i baby biscuits (0,1%).

Vodeći igrači

Prema podacima agencije Nielsen za period april 2019 – mart 2020. kada je reč o proizvođačima u kategoriji hrane za bebe – njih pet kumulativno ima više od 72% tržišnog učešća, i to su (abecednim redom): Fabrika dečje hrane (Baby Food Factory), Fructal, Hipp, Podravka i SL Takovo.

Porast količinske prodaje

Kompanije u ovoj industriji svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivaju na podmirenju potreba savremene porodice za zdravom dečijom hranom. U odnosu na isti period godinu dana ranije, količinska prodaja hrane za bebe na tržištu Srbije je u porastu – vrednosno 10,3%, količinski 4,9% i komadno 10,5%.

Po regionima

Ako posmatramo regione, najveći porast beleži zapadna Srbija i on iznosi 14,2%, potom sledi jugoistočna sa 12,5%, Beograd sa 10,7%, dok je u Vojvodini rast vrednosne prodaje najmanji i iznosi 6%. Zanimljivo je napomenuti da Beograd ima najveće učešće u vrednosnoj prodaji (37,6%), dok najmanje ima zapadna Srbija (17,3%).

Po kanalima prodaje

Ako posmatramo kanale prodaje, najveće vrednosno učešće imaju velike/srednje prodavnice, odnosno objekti od 40 do 300m² i ono iznosi 53,9%, potom slede hiper i super marketi (39,6%), pa male prodavnice sa 6,4% učešća u prodaji, dok se u kioscima i paviljonima proda 0,1%.

Najveći količinski rast u odnosu na isti period godinu dana ranije beleže velike i srednje prodavnice (10,3%), pa hiper-super marketi (3,7%).

Po tipu i veličini pakovanja

Što se tiče tipa pakovanja, najviše hrane za bebe se proda u teglicama i to 41,2%, potom u kutijama 29,5%, slede kesice sa 17% učešća u prodaji i flašice sa 8,3%.

Najdominantnija veličina je pakovanje od 200g sa 28,1% količinskog učešća, sledi pakovanje od 190g sa 14,7% učešća, a potom od 400g i 500g.

Sa ili bez dodatih ukusa

Ukoliko posmatramo segment sa dodatim ukusima, najdominantnije učešće ima hrana za bebe bez dodatih ukusa i to skoro polovinu, tačnije 48,4%, zatim sledi hrana za bebe sa ukusom čokolade sa 3,6%, jabuke sa 2,5%, dok ostali ukusi imaju nešto niže učešće.

S obzirom na odgovornost prema potrošačima, dalja izrada proizvoda u ovim kategorijama pratiće najsavremenije tehnološke procese i trendove ponašanja potrošača ne bi li proizvođači adekvatno pomagali porodicama u što zdravijoj ishrani svojih najmlađih članova.