HENKEL ZABELEŽIO SNAŽAN ORGANSKI RAST PRODAJE, JOŠ BOLJU MARŽU I VEĆU ZARADU U DRUGOM KVARTALU

17. VIII 2018. | “Na krilima snažnog organskog rasta, Henkel je ostvario dobar razvoj u drugom kvartalu uprkos značajnim negativnim uticajima valutnih kretanja i višim cenama materijala. Podigli smo kvartalnu prodaju na najviši nivo ikada, dodatno smo poboljšali EBIT maržu i ostvarili smo najveću kvartalnu korigovanu zaradu u istoriji”, rekao je generalni direktor kompanije Henkel Hans Van Bylen i dodao: “Sektor Adhezivi Tehnologije je ostvario veoma snažan organski rast, sektor Deterdženti i kućna hemija je zabeležio dobar rast, a sektor Beaty Care je takođe poslovao u plusu”.

Sa 5,143 milijardi evra, prodaja je u drugom kvartalu 2018. godine dostigla novi rekordni nivo i ostvaren je nominalni rast od 0,9% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. Organska prodaja, koja ne uključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/divesticije, imala je snažan rast od 3,5%. Doprinos akvizicija i divesticija je iznosio 3,5%. Ovo donosi ukupan rast od 7%. Valutna kretanja su imala negativan uticaj na prodaju od -6,1%. Korigovani operativni profit (EBIT) je zabeležio rast od 1,8%, sa 909 miliona evra u istom kvartalu prošle godine na novi rekordan nivo od 926 miliona evra. Korigovani prihod od prodaje (EBIT) porastao je za 0,2%, na 18%. Sa 6,3%, neto obrtni kapital kao procenat prodaje je bio iznad nivoa iz drugog kvartala 2017. godine (5,2%). Rast prodaje je takođe potpomognut dvocifrenim rastom digitalne prodaje na nivou grupe, kao rezultat snažnih rezultata u sektorima proizvoda široke postrošnje. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama (EPS) porastao je za 1,9%, sa 1,55 evra na 1,58 evra. Valutna kretanja imala su negativan uticaj na EPS od -5,8%. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama, ne obuhvatajući uticaj promena kursa stranih valuta, porastao je za 7,7%.

Učinak poslovnih sektora

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije ostvario je vrlo snažan organski rast prodaje od 5,2% u drugom kvartalu. Poslovni sektor Beaty Care zabeležio je pozitivan organski rast prodaje od 0,4%. Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija ostvario je pozitivan organski rast prodaje od 2,9% u drugom kvartalu.

Snažan poslovni učinak u prvoj polovini 2018. godine

U prvoj polovini 2018. godine, prodaja je dostigla 9,978 milijardi evra. Organski rast prodaje, koji ne obuhvata uticaj promena kursa stranih valuta i akvizicije/divesticije, iznosio je 2,3%. Uticaj promena kursa stranih valuta doveo je do pada prodaje od 7,4%. Korigovani operativni profit zabeležio je rast od 0,3%, sa 1,763 milijardi evra na 1,768 milijardi evra. Korigovani prinos od prodaje porastao je sa 17,4 na 17,7%. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama zabeležio je rast od 1,7%, sa 2,96 evra na 3,01 evra. Valutna kretanja imala su negativan uticaj na EPS od 6,1%. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama, ne obuhvatajući uticaj promena kursa stranih valuta, porastao je za 7,8%.

Izmenjena prognoza za fiskalnu 2018. godinu

Henkel je ažurirao svoju prognozu za fiskalnu godinu 2018. godinu. Kompanija potvrđuje svoja očekivanja organskog rasta prodaje od 2 do 4% na nivou Henkel grupe. Henkelova očekivanja po pitanju organskog rasta su sada 4 do 5% za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, sa prethodnih 2 do 4%. Kada je u pitanju sektor Deterdženti i kućna hemija, Henkel i dalje očekuje rast u rasponu od 2 do 4%. U poslovnom sektoru Beaty Care, Henkel nastavlja da očekuje pozitivan organski rast prodaje od 0 do 2%.