GENEZA NASTAVLJA MODERNIZACIJU: U fokusu regenerativna poljoprivreda i robotizacija

28. VII 2023 | Geneza iz Kanjiže već tri godine uspešno sprovodi program regenerativne poljoprivrede, tokom kog se kontinuirano vrši nabavka i primena novih tehnologija i procesa u poljoprivednoj proizvodnji. Reč je o primeni prakse kojom se kroz razne agrotehničke mere zadržava ugljenik u zemljištu, što doprinosi većoj plodnosti, boljoj otpornosti useva i većoj biološkoj raznovrsnosti. Ekosistem u samoj proizvodnji je zdraviji, a umesto veštačkih, koriste se organska đubriva. Tehnologija regenerativne poljoprivrede zasniva se na 6 principa: neprekidnoj pokrivenosti tla, minimalnoj obradi, raznolikim plodoredima, živom korenju tokom cele godine, integraciji flore i faune u zemljištu i smanjenju upotrebe pesticidnih materija.

“Mi u Genezi smo uveli u praksu zaoravanje žetvenih ostataka, koji se ne uklanjaju sa parcele, već se tretiraju mikrobiološkim preparatima koji vrše samo razlaganje ostataka i omogućavaju ponovno korišćenje organske materije”, poručuju iz kompanije i naglašavaju da je cilj ovog procesa smanjenje upotrebe mineralnih đubriva i prelazak na prirodno, zelenišno đubrivo. Uz to, inovativne tehnologije omogućile su Genezi da svoju praksu osavremeni, za šta su dobar primer električni roboti za setvu i okopavanje useva, kao i dronovi za mapiranje i precizno tretiranje useva. Krajnji rezultat je smanjenje emisije ugljen-dioksida i korišćenja pesticidnih materija.