Filantropija postaje sastavni deo poslovanja kompanija

Autor fotografije: Aleksandar Crnogorac/Trag fondacija

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, poziva pojedince, kompanije i mala i srednja preduzeća da do 25. februara prijave dobrotvore na konkurs za VIRTUS nagradu za filantropiju koja se, ove godine, dodeljuje 14. put.

 

“Korporativna filantropija je sve zastupljenija u Srbiji. Na njen razvoj najviše je uticao dolazak velikog broja stranih kompanija i primeri dobre prakse u vidu društveno-odgovornog poslovanja, koje su preuzele i domaće firme. Takvim inicijativama gradi se imidž odgovorne kompanije i stvara timski duh među zaposlenima, a posebno ohrabruje što se sve veći broj kompanija uključuje u filantropske aktivnosti”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja ove godine 14. put zaredom dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju. Cilj tog prestižnog priznanja je da se istaknu i podrže kompanije, kao i mala i srednja preduzeća i pojedinci, koji su tokom 2020. godine činili dobra dela, pokretali i podržavali filantropske inicijative i tako doprineli razvoju zajednica u kojima žive i posluju.

 

Šta motiviše kompanije da pokreću ili da se priključe filantropskim inicijativama?

Kroz korporativnu filantropiju kompanije šalju poruku da su spremne da doprinesu rešavanju problema zajednice u kojoj posluju, i to ne samo kroz novčane donacije, nego i kroz doniranje različitih resursa – robe, ekspertize, znanja, saveta i vremena. Primetan je porast direktnog uključivanja zaposlenih u filantropske aktivnosti, kroz volonterski rad ili druge vrste angažmana. Kompanije ističu da direktan angažman zaposlenih višestruko povoljno utiče na timski duh, atmosferu u kompaniji, zadovoljstvo zaposlenih i mnoge druge aspekte. Daljem unapređenju ambijenta za korporativnu filantropiju u Srbiji značajno bi doprinelo uvođenje poreskih olakšica za filantropska davanja, ukidanje PDV-a na doniranje hrane, kao i uvođenje kompenzacionog fonda koji bi omogućio povraćaj PDV-a na donacije.

 

Kakva je uloga malih i srednjih preduzeća u filantropskim aktivnostima na lokalnom nivou?

U malim i srednjim preduzećima, inicijativa za filantropskim aktivnostima uglavnom potiče od vlasnika ili generalnog menadžera, koji zajedno sa zaposlenima redovno organizuju različite vidove filantropskih aktivnosti. Preduzeća ulažu u razvoj lokalne sredine u kojoj obavljaju delatnost, s ciljem da se kvalitet života ljudi iz tog područja podigne na viši nivo. Jedan od ciljeva jeste i da se kroz unapređenje kvaliteta života mladih u sredini u kojoj žive, spreči njihov odlazak u veće gradove ili inostranstvo, od čega dugoročnu korist imaju i druge kompanije. Preduzeća koja posluju u manjim sredinama su više povezana sa lokalnom zajednicom, jer vlasnici i zaposleni u najvećoj meri potiču iz tih mesta i stoga lakše prepoznaju probleme sa kojima se suočava stanovištvo. Podrška koju pružaju je raznovrsna – pomaže se institucijama kulture, socijalne ili zdravstvene zaštite, ekologije, a različiti su i vidovi pomoći: u novcu, proizvodima, uslugama, vremenu i znanju zaposlenih.

 

Koji je tip donacija najzastupljeniji i da li su filatropske aktivnosti ravnomerno raspoređene na čitavoj teritoriji Srbije?

Najzastupljeniji tip donacija je novac, dok se darivanje u vidu potrošne robe, odeće, hrane, namirnica ili opreme znatno manje praktikuju. Pojedini darodavci odlučuju se za pružanje profesionalnih usluga kroz volontiranje. Najveći procenat filantropskih akcija usmeren je ka neprofitnim organizacijama u Beogradu, čak 68,2% od ukupnog broja. Ipak, treba imati u vidu da iako veliki broj organizacija ima sedište u Beogradu, pomoć u vidu robe i novca ravnomerno distribuiraju u druge regione širom zemlje, koje obuhvataju svojim aktivnostima.  Svakako, postoji prostor da se buduće filantropske akctivnosti još ravnomernije raspode na čitavoj teritoriji Srbije.

 

Za kraj bih još jednom istakla da su dobri ljudi svuda oko nas i važno je da njih i njihova dela prepoznamo i podržimo. Stoga želim da pozovem pojedince, kompanije i mala i srednja preduzeća da do 25. februara prijave dobrotvore na konkurs za VIRTUS nagradu za filantropiju, a više informacija o kriterijumima i načinu prijave mogu naći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.