DRAGAN PENEZIĆ, BAT: Proizvodi nove generacije za ‘bolje sutra’

Dragan Penezić,
menadžer za regulatorne poslove i odnose sa državnim organima,
British American Tobacco

Upoznati smo sa činjenicom da BAT ulaže značajna sredstva u razvoj proizvoda nove generacije. Šta je do sada urađeno i koji su dalji ciljevi kompanije na ovom polju?
Naše poslovanje i sve trenutne aktivnosti su u potpunosti posvećeni ispunjavanju ciljeva koje smo postavili u okviru koncepta smanjenja štetnosti (‘Tobacco Harm Reduction’) koji nudi alternativu odraslim pušačima kroz manje štetne proizvode. Rezultat ovog koncepta je čitava generacija novih proizvoda, koji su nastali kroz spoj nauke i modernih tehnologija. Tako smo u našoj zemlji još 2018. godine lansirali glo uređaj za zagrevanje duvana i neo stikove. Takođe, krajem prošle godine na našem tržištu našao se još jedan proizvod iz ove kategorije – Vuse, koji predstavlja vodeći globalni brend e-cigareta po tržišnom udelu i prvi globalni ugljenično neutralan brend iz ovog segmenta.
Generalno gledano, kada je reč o našem proizvodnom portfoliju, razvili smo širok spektar proizvoda nove generacije, koje konstantno unapređujemo, a reakcije potrošača govore nam da smo na dobrom putu.

Koliko je na našem tržištu prepoznat značaj korišćenja proizvoda nove generacije?
Od malopre spomenute 2018. godine, kada smo uveli prvi proizvod nove generacije do danas, rezultati pokazuju konstantan rast potrošača ovih proizvoda, a što je još važnije, događa se sve ubrzaniji ‘prelazak’ odraslih pušača sa cigareta na proizvode sa smanjenom štetnošću. Tome svakako doprinose i rezultati jedne od dosad najvećih studija o e-cigaretama koja je analizirala BAT-ov vodeći brend Vuse. Rezultati su pokazali jasnu razliku određenih zdravstvenih parametara između korisnika Vuse uređaja u poređenju s pušačima, čime se dodatno potvrđuje uloga ovih proizvoda u smanjenju štete od pušenja. Ova jako bitna studija je objavljena u časopisu Internal and Emergency Medicine.

Šta biste izdvojili kao glavni fokus u poslovanju BAT-a na našem tržištu?
Uzimajući u obzir da smo jedan od predvodnika transformacije duvanske industrije, kako globalno tako i lokalno, mi smo na našem putu ka ‘Boljem sutra’ (‘A Better Tomorrow’), kako glasi i naša korporativna strategija, u fokus poslovanja stavili sprovođenje ESG agende. Moram priznati da je ona jako ambiciozna i da smo na to u BAT-u svi ponosni, jer njenom realizacijom doprinosimo smanjenju negativnog uticaja našeg poslovanja na potrošače, naše zaposlene, životnu sredinu, te društvo u celini.

Koji su ključni ciljevi BAT-a u oblasti održivog poslovanja?
Kao ključne ciljeve u oblasti održivog poslovanja izdvojio bih postizanje ugljenične neutralnosti u našem proizvodnom lancu do 2030. godine, a do 2050. i u čitavom lancu snabdevanja. Takođe, istakao bih da smo kao kompanija veoma posvećeni edukaciji naših zaposlenih i ulaganju u konstantno održavanje visokih standarda, kao i poštovanje međunarodnih marketinških standarda, a sve u cilju postizanja najviše transparentnosti poslovanja. Pomenuto nam je veoma važno, jer na taj način doprinosimo sprečavanju konzumacije duvanskih i nikotinskih proizvoda od strane maloletnih lica. Moram da kažem da sam veoma ponosan što u Srbiji idemo u korak sa globalnim trendovima i radimo na ispunjenju svih postavljenih ciljeva. Ovo je posebno važno jer je pomenuto omogućeno pre svega zahvaljujući visokoj stručnosti zaposlenih u fabrici u Vranju, koja je danas jedna od najuspešnijih u okviru Grupe.

Kakvi su dalji planovi kada je reč o poslovanju kompanije BAT?
Kompanija BAT kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou nastaviće da kreira ‘Bolje sutra’ za sve – partnere, pojedince i društvo u celini. Kao i do sada, nastavićemo da našim potrošačima ponudimo što veći izbor proizvoda nove generacije, kako bismo ostvarili našu misiju, a to je da što većem broju odraslih pušača koji su odlučili da nastave sa konzumacijom duvanskih ili nikotinskih proizvoda ponudimo dovoljno validnih informacija i alternativa da pređu na proizvode sa smanjenom štetnošću. Govoreći globalno, cilj kompanije jeste da dostigne 50 miliona korisnika novih kategorija proizvoda do 2030. godine. Pored toga, ostaćemo posvećeni ispunjavanju ciljeva postavljenih u našoj ESG agendi kao i realizaciji društveno-odgovornih projekata koji su od velikog značaja za lokalnu zajednicu u kojoj poslujemo.

(Objavljeno u Progressive magazinu broj 208, jun 2023)