DR. OETKER POVELJA: Ovo su zacrtani ciljevi održivog razvoja kompanije

8. IV 2021 | Kompanija Dr. Oetker se uvek ponašala odgovorno i na održivo poslovanje gleda kao na deo svoje korporativne DNK, navodi se u saopštenju povodom objedinjaanja ambicioznih ciljeva u vezi sa održivošću u Dr. Oetker povelji o održivosti.

Između ostalog, Dr. Oetker želi da postigne klimatsku neutralnost, smanji količinu plastičnog otpada te da koristi potpuno reciklabilnu ambalažu. Pored toga, kompanija snažno investira u nutritivne profile svojih proizvoda.

“Kao porodična kompanija koja proizvodi prehrambene proizvode, sa proizvodnim i distribucionim kompanijama na svim kontinentima, svesni smo posebne odgovornosti koju imamo prema ljudima i prirodi. Primenom Dr. Oetker povelje o održivosti, promovišemo svestan način života kod naših kupaca, osiguravamo poštene i održive uslove u celom lancu snabdevanja, uz istovremeno smanjenje našeg uticaja na životu sredinu. Dr. Oetker na taj način ostaje veran svojim ključnim kompetencijama, proizvodeći hranu visokog kvaliteta za održive trenutke uživanja i nudeći svojim kupcima veći izbor iz proizvodnog asortimana”, navodi Dr. Albert Christmann, predsednik izvršnog odbora kompanije Dr.Oetker.

Tri dimenzije Povelje o održivosti
Povelja o održivosti, koja je interno pokrenuta 2020. godine, obuhvata ukupno 27 projekata, u okviru kojih interdisciplinarni timovi rade kako bi ostvarili ambiciozne ciljeve u vezi sa održivošću. Konkretni ciljevi su grupisani u tri dimenzije Hrana, Svet i Kompanija.

  • Hrana – primenjuje se pristup kojim se kupci podstiču da žive zdravo i održivo. Između ostalog, Dr. Oetker će intenzivirati svoje aktuelne aktivnosti i nastaviti da razvija zdraviju hranu. Na primer, kompanija teži da do 2025. godine optimizuje nutritivne profile svojih proizvoda i, između ostalog, smanji upotrebu soli, šećera i masti za do 20%.
  • Svet – objedinjuje sve aktivnosti kroz koje Dr. Oetker pozitivno oblikuje uticaj svojih poslovnih aktivnosti na društvo i životnu sredinu. Kompanija će na svim lokacijama ostvariti ciljeve klimatske neutralnosti do 2022. godine. Obim uništenja hrane na koji Dr. Oetker može direktno da utiče će do 2025. godine biti smanjen za 25%. Kompanija takođe značajno doprinosi smanjenju generisanja plastičnog otpada težeći da do 2025. godine svi ambalažni materijali koje koristi budu reciklabilni. Pored toga, Dr. Oetker planira da svoje lance snabdevanja učini održivim – socijalno i ekološki.
  • Kompanija – odnosi se na zaposlene kompanije Dr. Oetker: Kompanija ostaje društveno odgovoran poslodavac, obezbeđuje jednakost i promoviše različitost. Sa ciljem potpunog sprečavanja nezgoda na radu, Dr. Oetker će primeniti i sistem upravljanja koji je u skladu sa međunarodno priznatim sertifikacionim standardom ISO 45001 na svim proizvodnim lokacijama do 2025. godine.

Informacije o svim ciljevima i kontekstu mogu se naći na stranici:
www.oetker.de/nachhaltigkeit (na nemačkom) i
www.oetker.com/sustainability
 (na engleskom jeziku)

Fokus na potrebama kupaca
Prilikom oblikovanja ciljeva, Dr. Oetker je, naravno, uključio svoje kupce, kako objašnjava Dr. Judith Guthoff, rukovodilac odeljenja za održivost i usklađenost:
“Rezultati istraživanja sa internim zainteresovanim stranama i našim kupcima predstavljaju, pored naših ubeđenja, važnu osnovu za ciljeve koje sebi postavljamo u Povelji o održivosti. Kupci su uvek bili u fokusu Dr. Oetker poslovanja. Stoga je jedino logično da čujemo njihovo mišljenje i uzmemo u obzir njihove želje. U tom kontekstu, Dr. Oetker povelja o održivosti takođe odražava društveni razvoj sa ciljem da se pitanja poput zaštite klime, dobrobiti životinja i različitosti stave u središte naših aktivnosti. Istovremeno, naše aktivnosti odražavaju rastuću svest o zdravlju kod kupaca, kojima svesna i održiva ishrana postaje sve važnija. Naši ciljevi o održivosti ovo uzimaju u obzir”.