Dobro jutro Dijet 500g (20% niža cena)

DobroJutroDiet

U portfoliju kompanije Dijamant, margarin Dobro jutro Dijet je jedan od proizvoda sa najdužom tradicijom.
Kao i ostali proizvodi iz linije Dobro jutro, bez Dijeta je teško zamisliti pravi doručak, i to kada je reč o
svim generacijama. Upravo je to razlog što će se ovaj savršeni margarin sa smanjenim sadržajem masti naći
u ponudi u specijalnom promo pakovanju, po 20% nižoj ceni.

Slogan: Iz srca suncokreta
Marketinška podrška: TVC, print, POS
Logističke informacije: komercijalna pakovanja: 500g; transportna pakovanja: 12kom
Proizvođač: Dijamant AD, Temišvarski drum 14, 23000 Zrenjanin
Telefon i fax: 023/551-001
Web site: www.dijamant.rs