DIRECT MEDIA AKADEMIJA: SLUŠAJMO POTROŠAČE, ONI DONOSE TRENDOVE

09.10.2017---Direct-Media-akademija

09. X 2017. | Na predavanju za 500 marketinških profesionalaca, održanom u Beogradu u okviru Direct Media akademije, vodeći svetski eksperti u oblasti marketinga Trendwatching predstavili su glavne trendove, kao preporuku brendovima, medijima i marketinškim agencijama.

Ponuditi uslugu ili proizvod koji će olakšati ljudima život, čak i upotrebom veštačke inteligencije, biti prisutan svuda i u svakom trenutku na potpuno novim mestima i u novim kontekstima, povezivati ljude koji dele ista interesovanja, promeniti na bolje sopstvenu kompaniju iznutra (i o tome pričati!) i konačno, biti drugačiji i nepredvidiv – pet su globalnih trendova u marketingu za 2018. godinu.

“Ponašanje potrošača i njihova očekivanja se menjaju brže nego ikada. Moramo da prepoznamo šta su očekivanja, pre nego što se ona odraze na poslovanja, da im izađemo u susret i inoviramo svoj proizvod ili uslugu. U okruženju u kojem se promene brzo dešavaju, i sami morate da postanete posmatrač potrošača i trendova koje oni donose”, poručio je Dejvid Metin, direktor za trendove i analitiku na globalnom nivou u Trendwatchingu.

Direktor Direct Media sistema Jovan Stojanović zjavio je da je praćenje trendova važno u marketingu koji povezuje kompanije i potrošače, podjednako kao i stalni rad na sebi kroz učenje.

“Pre nekoliko godina smo osnovali Direct Media akademiju sa ciljem da nam pomogne da budemo bolji u našem poslu, a danas smo je prvi put otvorili za širu marketinšku javnost.  Želimo da deo naše ekspertize podelimo sa strukom i da kroz sve bolju komunikaciju osnažimo naše brendove i celo tržište. Da bismo stalno bili na tragu novih znanja, u tome nam ovaj put pomažu gostujući predavači Trendwatching tima koji donose pogled na globalne trendove sa kojima ćemo se susretati u narednim godinama”, izjavio je Stojanović.

Direct Media akademija (DMA) je regionalni edukativni program kroz koji je do sada prošlo više od 300 polaznika. U organizacionom i programskom odboru DMA su Direct Media stručnjaci iz različitih oblasti marektinga i komunukacija: strategije brenda, komunkacijskog planiranja, istraživanja, digitalnog marketinga, odnosa sa javnošću, komunikacije na društvenim mrežama. Program je zamišljen kao serijal predavanja i radionica uobličenih u module koji pokrivaju teorijski i praktični deo ovih marketinških oblasti.