DECENIJA OBELEŽENA ULAGANJIMA, IZVOZOM I DRUŠTVENO-ODGOVORNIM PROJEKTIMA

2142017-carlsberg

21. IV 2017 |

U pivaru u Čelarevu do sada je uloženo oko 220 miliona evra, a ove godine Carlsberg obeležava njenih 125 godina postojanja.

Tržište piva u Srbiji

 • Nakon pada od 14,59% u periodu od 2008. do 2014. godine, prema podacima iz E&Y Studije uticaja pivarske industrije na tržište piva u Srbiji, rađenoj za Udruženje pivara Srbije, tržište piva u Srbiji u poslednje dve godine beleži blagi oporavak. Po podacima iz Udruženja pivara, u 2015. godini proizvodnja piva na domaćem tržištu porasla je za 5% u odnosu na 2014, dok je 2016. godina u nivou prethodne godine.
 • Pivarska industrija je u 2016. godini plasirala na domaće tržište 4.261.228 hl piva, što zajedno sa izvozom od 1.283.344 hl, čini ukupan plasman od 5.544.572 hl piva. Izvor je Udruženje pivara Srbije.
 • Tokom jedne decenije, prosečna potrošnja piva po glavi stanovnika pala je sa 64,75l u 2008. godini na 59,8l u 2016. godini.
 • Prema podacima Agencije za istraživanje tržišta AC Nielsen, u 2016. godini beleži se volumenski rast svih pivskih kategorija (premium, mainstream, economy), pri čemu je najveći rast premium segmenta (+11% u odnosu na 2015. godinu, mainstream segmenta +2%, a  economy segmenta +5%). Kada je u pitanju tržišni udeo pojedinih kategorija u ukupnom volumenu u 2016. godini u odnosu na godinu ranije, učešće mainstream segmenta pada (-1,1%), premium segmenta blago raste (+0,8%), dok je učešće economy segmenta stabilno (+ 0,2%).
 • Kada govorimo o kanalima prodaje (Off trade, On Trade i KA), učešće kanala prodaje u ukupnom volumenu 2016. godine (izvor: AC Nielsen) je sledeće: KA 18,1%, Off 53,7% i On 28,2%.
 • U periodu od 2008. do 2014. godine, državni prihodi u EUR generisani od strane pivarske industrije smanjili su se za 10%. Glavni razlozi za ovaj trend su smanjenje ukupne lokalne konzumacije piva i depresijacija lokalne valute. Ukupna dodata vrednost koju stvori pivarska industrija i industrije povezane sa njom je u periodu od 2008. do 2014. godine opala za 10%. Ukupna zaposlenost u odnosu na proizvodnju piva u 2014. godini se smanjila za 20% u odnosu na 2008. godinu. Ovaj pad najviše se vezuje za smanjenje ukupne potrošnje i smanjenje totalne prizvodnje piva od ukupno 12% u istom periodu (izvor: E&Y Studija). U istom periodu, akcize po litru piva su povećane za 27% (sa 15 centi na 19 centi), što u domaćoj valuti iznosi 83%, sa 12,41 RSD u 2008. na 22,66 RSD u 2014. godini.

Carlsberg grupacija i Carlsberg Srbija

 • Carlsberg grupacija treća je pivarska kompanija u svetu sa oko 41.000 zaposlenih, najvećim delom u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i Aziji. U nedavno objavljenom izveštaju o ekonomskom uticaju Carlsberg grupacije, navedeno je da kompanija generiše oko 447.000 radnih mesta i 105 milijardi DKK ukupnih doprinosa državama direktno ili indirektno kroz povezane industrije.
 • Carlsberg je ušao na tržište Srbije 2003. godine kupovinom pivare u Čelarevu i od tada je na domaće tržište uložio oko 220 miliona evra (uključujući i samu kupovinu pivare), uglavnom u proizvodna postrojenja i opremu, ambalažu i prodajnu opremu na terenu. Plan investicija za 2017. godinu je oko 6 miliona evra.
 • Ukupan iznos plaćenih poreza i doprinosa državi za 2016. godinu kompanije Carlsberg Srbija iznosio je 3.192.115.021,87 RSD.
 • Kompanija Carlsberg Srbija drži treću poziciju na tržištu piva u Srbiji sa 485 stalno zaposlenih radnika - Lav pivo treći je po veličini pivski brend u Srbiji, dok je kompanija lider u upper mainstream segmentu sa brendom Tuborg, kao i u sajder kategoriji sa brendom Somersby.
 • Pivara u Čelarevu regionalni je centar proizvodnje, te je tako 41% proizvodnje u 2016. godini činio izvoz u druge Carlsberg zemlje (BIH, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Grčka, Slovačka, Češka, Nemačka). Pored toga, Lav brend danas se izvozi u mnoge zemlje sveta među kojima su Austrija, Grčka, Makedonija, Nemačka, Poljska, UAE, SAD, Kanada i Australija.
 • Društveno odgovorne aktivnosti integralni su deo poslovanja kompanije Carlsberg Srbija od dolaska na tržište Srbije do danas. Uz ulaganja u postrojenja koja doprinose energetskoj efikasnosi i zaštiti životne sredine (pogon za prečišćavanje otpadnih voda, CO2 stanica), već dve godine aktivna je Carlsberg i Dunđerski fondacija koja ulaže u projekte unapređenja lokalne zajednice, sa misijom da neguje istoriju i ulaže u budućnost generacija koje dolaze. Krajem marta, završen je konkurs za podršku projektima u Bačkoj Palanci u oblasti očuvanja kulturne baštine, obrazovanja i sporta, zaštite životne sredine i odgovorne konzumacije, dok je krajem prošle godine dodeljeno 10 stipendija najboljim studentima 3 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Tehnološkom, Ekonomskom i Pravnom).
 • U 2017. godini, pivara u Čelarevu beleži 125 godina postojanja, što će biti okosnica kampanje najvećeg brenda kompanije, Lav piva, kao i korporativne komunikacije. Po prvi put od osnivanja pivare, kompanija Carlsberg izradila je monografiju pivare i njenog osnivača, Lazara Dunđerskog, koja će u aprilu mesecu biti predstavljena javnosti.