ČISTO, IZ LJUBAVI: Lidl Srbija sa GSS-om drugu godinu za redom čisti lokalitete po Srbiji

20. IX 2021 | Velikim čišćenjem dve lokacije u Beogradu, započeta je akcija ‘Čisto iz ljubavi’ u kojoj Gorska služba spasavanja Srbije (GSS), uz podršku kompanije Lidl Srbija i partnera JKP ‘Gradska čistoća’, rade na podizanju svesti građana o važnosti brige o prirodi Srbije. Pored Beograda, tokom akcije GSS će ukloniti otpad sa još dve manje pristupačne planine, dok će Lidl Srbija obezbediti sredstva za organizacije koje žele da se priključe i same doprinesu čišćenjima širom Srbije.

Tokom proteklog vikenda, preko 30 volontera GSS-a i predstavnika Lidla, čistili su beogradsku Zvezdarsku šumu i Savski nasip, uklanjajući nepropisno odloženi otpad, poput praznih flaša i ambalaže iz prirode, koji je potom predat JKP ‘Gradska čistoća’, radi propisnog zbrinjavanja.

“Kada ljudi potcene prirodu ili precene svoje mogućnosti, GSS je tu da pomogne. U našim akcijama, ali i srcima, okrenuti smo prirodi u kojoj provodimo dosta vremena. Zato i znamo kako izgledaju neke naše planine, reke, jezera i uopšteno, okruženje, čije lepote su često prekrivene otpadom. To je poražavajuća slika koju, zajedno sa našim partnerima, želimo da promenimo, kroz same akcije čišćenja, ali i podizanje svesti ljudi o važnosti očuvanja prirode”, izjavio je Srđan Paroški, spasilac Gorske službe spasavanja Srbije.

Lidl Srbija će podržati GSS i u narednim akcijama čišćenja prirode, tokom kojih će pod sloganom ‘Čisto iz ljubavi’, biti očišćeni nepristupačni delovi planina Golija i Rudnik.

“Svesni smo da kao maloprodavac možemo da damo pozitivan doprinos čistijem okruženju kroz odgovoran odnos prema ambalaži. Zbog toga, sprovodimo razne inicijative i delujemo preventivno, kako bismo smanjili količinu plastične ambalaže u našem asortimanu: samo ove godine smo ukinuli prodaju potrošačkih plastičnih kesa i uklonili dodatne poklopce na mlečnim proizvodima. Isto tako smo svesni da je, nažalost, naše okruženje već zaprljano bačenom ambalažnom. Zbog toga, drago nam je da možemo da podržimo GSS u čišćenju lokaliteta i uklanjanju otpada iz prirode’, izjavila je Martina Petrović, rukovodilac sektora Komunikacije i CSR u kompaniji Lidl Srbija.

U cilju proširenja uticaja akcije ‘Čisto iz ljubavi’, Lidl Srbija planira da, pored akcija GSS-a, podrži i druga udruženja koja žele da uklanjaju otpad iz prirode. Zainteresovani da čiste Srbiju mogu da do kraja septembra konkurišu za sredstva za akciju čišćenja putem mejla odgovornost@lidl.rs. Potrebno je da pored osnovnih podataka organizacije dostave i predlog akcije čišćenja koju bi sproveli u oktobru, sa informacijama o broju učesnika, lokaciji čišćenja i očekivanom količinom otpada koji će biti uklonjen iz prirode.

Poslednji, ali podjednako važan korak tokom akcija čišćenja je propisno zbrinjavanje prikupljenog otpada koje omogućava ponovno korišćenje reciklabilnih sirovina.

“U JKP ‘Gradska čistoća’, smatramo da je svaka, pa i najmanja incijativa, važan korak u promeni svesti celokupnog društva. Na ovaj način, pojedinci i kompanije zaista pokazuju društvenu odgovornost, ali i daju dobar primer kako se ophoditi prema sredini u kojoj živimo. Drago mi je što je Gradska čistoća najčešće prepoznata kao partner u borbi za očuvanje životne sredine. Buđenje svesti i preuzimanje odgovornosti je prvi korak u želji da živimo u čistijem, uređenijem i lepšem okruženju”, izjavio je Marko Popadić, direktor JKP ‘Gradska čistoća’.

Ovo je druga godina u kojoj Lidl Srbija sarađuje sa GSS-om u akciji čišćenja Srbije, a sve u skladu sa ciljevima strategije Švarc grupe (Schwarz Gruppe) ‘REset Plastic’ za odgovorno upravljanje plastikom. Ova strategija je usmerena na pet oblasti delovanja: od izbegavanja upotrebe plastike, recikliranja i uklanjanja iz prirode, do podsticanja ekoloških inovacija i edukacije u ovoj oblasti. Na taj način, poručuju iz ove kompanije, Lidl Srbija smanjuje upotrebu plastike i zatvara njen krug.