ATLANTIC U PRVOJ POLOVINI GODINE OSTVARIO RAST PRIHODA I DVOCIFRENI RAST PROFITABILNOSTI

31.07.2015.---atlantic-grupa-logo

27. VII 2017 | Atlantic grupa je u prvoj polovini 2017. ostvarila ukupan prihod od prodaje u iznosu od 336,4 miliona evra, što u odnosu na prvo polugodište 2016. godine predstavlja rast od 2%. Dobit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 37,8 miliona evra i veća je za 8,4%, dok je neto dobit posle manjinskih interesa porasla za 15,4%, na 20,7 miliona evra. Uprkos smanjivanju tržišnog udela maloprodajnih lanaca u sastavu Agrokora kao najvećeg kupca, Atlantic grupa je širenjem saradnje sa drugim kupcima ostvarila ukupan rast prodaje u prvom delu godine.

Prvih šest meseci je obeležilo dezinvestiranje proizvodnje sportske ishrane za treća lica i fokusiranje na razvoj brendiranog poslovanja u ovom segmentu. Fabrike u nemačkom Blekedeu i u Novoj Gradiški je preuzeo strateški partner, belgijska kompanija Aminolabs, za ukupan iznos od 27 miliona evra. U pogonu u Novoj Gradiški Atlantic je zadržao manjinski udeo, a u obema fabrikama kompanija nastavlja ugovorno da proizvodi asortiman sportske ishrane u saradnji sa strateškim partnerom, dok će direktno da ulaže primarno u razvoj proizvoda, marketing i prodaju brenda Multipower, približavajući ga premijum segmentu.

 

Uspešno premostili krizu Agrokora

“Atlantic grupa je u prvoj polovini 2017. ostvarila rast prodaje na većini tržišta na kojima posluje, kao i rast profitabilnosti u gotovo svim poslovnim područjima. Izuzetno smo zadovoljni rezultatima, koji ponovo pokazuju stabilnost poslovanja, opravdanost strategije koja se oslanja na ulaganje u vlastite brendove i snažnu distribuciju, kao i uspešno upravljanje rizicima na svim poljima. Strateškim partnerstvom sa vodećim evropskim proizvođačem sportske i zdrave ishrane za treća lica zaključili smo restrukturiranje Strateškog poslovnog područja Sportska i aktivna ishrana, usmeravajući vlastite snage na razvoj brendiranog poslovanja. Uspešno smo premostili i ograničenja vezana za teškoće sa kojima se suočava naš najveći kupac i nastavljamo sa razvojem distributivnog poslovanja, koje kontinuirano raste, sa vlastitim, isto kao i sa principalskim brendovima”, komentarisao je Emil Tedeschi, predsednik Uprave Atlantic grupe.

 

Rast poslovnih i distributivnih područja

Na ukupan rast prihoda od prodaje Atlantic grupe u prvom polugodištu su najviše uticala Strateška poslovna područja: Delikatesni namazi sa rastom od 6,8%, Pića sa rastom od 5,8% i Slatko i slano sa rastom od 4,2%, kao i Strateško distributivno područje Hrvatska, koje je raslo 5,8% i Strateško distributivno područje Srbija sa rastom od 2,1%. Kafa se sa 20,1% udela u ukupnim prihodima od prodaje ističe kao najveća pojedinačna kategorija sa 67,6 miliona evra prihoda od prodaje. Sopstvene robne marke Atlantic grupe učestvuju u prodaji sa 68%, distribucija proizvoda robnih marki principala sa 20,4%, farmaceutski lanac Farmacija sa 7,6%, dok proizvodi koje Atlantic grupa proizvodi kao privatne robne marke za velike poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu u ukupnom prihodu u prvih šest meseci još uvek učestvuju sa 4%.