ALKALOID AD SKOPLJE POZITIVNO POSLOVAO U PERIODU OD JANUARA DO MARTA 2017.

352017-alkaloid

3. V 2017 | Alkaloid beleži rast od 10% u konsolidovanoj prodaji, 11% rasta u konsolidovanoj neto dobiti i prodaju u Velikoj Britaniji u iznosu od 1,1 milion evra u periodu od januara do marta 2017. godine

Alkaloid AD Skopje ostvario je pozitivne finansijske rezultate u u periodu od januara do marta 2017. godine, što pokazuje nerevidirani samostalani i nerevidirani konsolidovani račun dobiti i gubitka.

U periodu od januara do marta, ukupna konsolidovana prodaja dosegla je 37,9 miliona evra, što je povećanje od 10% u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu povećana je za 11%, dok je ukupan konsolidovani izvoz društva povećan za 9%. Od ukupne konsolidovane prodaje, 38% ostvareno je na domaćem tržištu, dok se na strana tržišta odnosi 62%. Analiza prema regionima pokazuje da zemlje jugoistočne Evrope čine 30% prodaje, Rusija i ZND 8%, 23% prodaje ostvareno je u zemljama zapadne Evrope (EU i EFTA), dok se na ostala tržišta odnosi 1% ukupne konsolidovane prodaje. Najveći porast na tržištima izvoza zabeležen je u sledećim zemljama: Velika Britanija imala je prodaju od 1,1 milion evra – što je povećanje od 4.275%, Rusija 36%, Rumunija 63%, Slovenija 28%, Hrvatska 5%, Mađarska 369%, Češka 467%, Albanija 11% itd.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po grupama proizvoda pokazuje da su se najbolje prodavali proizvodi iz segmenta farmaceutike – 85%, pri čemu se na OTC proizvode odnosi 20%, na kardiovaskularne proizvode 17%, neurološke proizvode 13%, antibiotike 15% itd. Segment hemije, kozmetike i botanike zaslužan je za 15% ukupne konsolidovane prodaje, a preciznije: hemija 4%, kozmetika 8% i botanika 3%.

Konsolidovana zarada pre kamate, poreza i amortizacije (EBITDA), koja je dosegla 6,3 miliona evra, zabeležila je povećanje od 12%, dok je neto konsolidovana dobit iznosila 3,8 miliona evra što je povećanje od 11%.

Ukupne investicije u dugotrajnu imovinu u razdoblju od januara do marta 2017. godine iznosile su 2,1 milion evra.