ALKALOID AD SKOPLJE POZITIVNO POSLOVAO U PERIODU JANUAR-DECEMBAR 2016.

732017-alkaloid

7. III 2017 | U periodu januar-decembar 2016. Alkaloid je imao porast konsolidovane prodaje od 6%, porast konsolidovane neto dobiti od 10%, kao i ulaganja od 11,6 miliona evra. Alkaloid AD Skoplje je u razdoblju januar-decembar 2016. ostvario pozitivne finansijske rezultate – pokazuje nerevidirani samostalni i nerevidirani konsolidovani Račun dobiti i gubitka.

U razdoblju januar-decembar 2016, ukupna konsolidovana prodaja dostigla je 134,6 miliona evra – povećanje za 6% u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu porasla je za 3%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije porastao za 8%. Od sveukupne konsolidovane prodaje, 40% realizovano je na domaćem tržištu, dok spoljna tržišta čine 60%. Analiza po regionima pokazuje da zemlje jugoistočne Evrope čine 35% prodaje, Rusija i ZND – 6%, 17% prodaje ostvareno je u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), dok ostala tržišta čine 2% ukupne konsolidovane prodaje. Do najvećeg porasta na izvoznim tržištima došlo je u sledećim zemljama: u SAD-u – 30%, Rusiji – 15%, Rumuniji – 63%, Sloveniji – 13%, Poljskoj – 141%, Velikoj Britaniji – 125%, Mađarskoj – 135%, Turskoj – 72%, Republici Češkoj – 122%, Albaniji – 47% itd.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po grupama proizvoda pokazuje da se najbolje prodaju proizvodi iz segmenta farmaceutskih proizvoda – 83%, od čega lekovi koji se mogu kupiti bez recepta čine 19%, kardiovaskularni proizvodi – 17%, neurološki proizvodi – 13%, antibiotici – 13% itd. Segment hemija – kozmetika – botanika čini 17% ukupne konsolidovane prodaje, ili, tačnije, hemija – 3%, kozmetika – 10% i botanika – 4%.

Konsolidovana zarada pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), koja je dostigla 21 milion evra, doživela je porast od 12%, dok je neto konsolidovana dobit, koja iznosi 11,9 miliona evra, porasla za 10%.

Ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu za period januar-decembar 2016. iznosila su 11,6 miliona evra.