ALKALOID AD SKOPJE POZITIVNO POSLOVAO U PERIODU OD JANUARA DO SEPTEMBRA 2017.

9112017-alkaloid

U periodu od januara do septembra 2017. godine, Alkaloid je zabeležio rast konsolidovane prodaje od 8%, 9% rasta u konsolidovanoj neto dobiti i prodaju u Velikoj Britaniji u iznosu od 2,8 miliona evra.

9. XI 2017 | Alkaloid AD Skopje postigao je pozitivne finansijske rezultate u periodu od januara do septembra 2017, što pokazuje nerevidirani samostalni i nerevidirani konsolidovani Račun dobiti i gubitka.

U razdoblju od januara do septembra, ukupna konsolidovana prodaja dosegla je 107,9 miliona evra što je povećanje od 8% u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu povećana je za 6%, dok je ukupni konsolidovani izvoz društva povećan za 9%. Od ukupne konsolidovane prodaje, 39% ostvareno je na domaćem, a 61% na stranim tržištima. Analiza prema regionima pokazuje da je 32% prodaje ostvareno u zemljama jugoistočne Evrope, Rusija i ZND čine 7%, zapadna Evropa (EU i EFTA) čine 21%, dok se na ostala tržišta odnosi ukupno 1% konsolidovane prodaje. Primetan rast zabeležen je u Velikoj Britaniji i Mađarskoj. U Velikoj Britaniji prodaja je dosegla 2,8 miliona evra i time porasla 15 puta u poređenju s istim razdobljem prošle godine, dok je u Mađarskoj prodaja iznosila 0,4 miliona evra što je 10 puta više od istog razdoblja lani. Rast prodaje takođe je zabeležen na tržištima u Hrvatskoj (9%), Rumuniji (69%), Sloveniji (13%), Rusiji (5%), Ukrajini (36%), Crnoj Gori (10%) itd.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po grupama proizvoda pokazuje da se najbolje prodaju proizvodi iz segmenta farmaceutike – 84%, pri čemu se 21% odnosi na OTC proizvode, 17% na kardiovaskularne proizvode, 13% na antibiotike, 13% na neurološke proizvode itd. Segment hemija – kozmetika – botanika čini 16% ukupne konsolidovane prodaje od čega se na hemiju odnosi 3%, na kozmetiku 10% i botaniku 3%.

Konsolidovana zarada pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), koja je dosegla 16,5 miliona evra, beleži rast od 11%, dok neto konsolidovana dobit iznosi 9 miliona evra što predstavlja rast od 9%.

Ukupne investicije u dugotrajnu imovinu za periodu od januara do septembra 2017. godine iznose 8,4 miliona evra.